Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 68

Uvođenje Big Data i IoT u data centre pomoću EcoStruxure IT Kako zahtevi za trenutačni pristup i dostupnost aplikacija rastu, data centri i IT okruženja postaju sve više kritični, hibridni i distribuirani. Upravljanje postaje sve složenije zbog toga što operateri sada moraju da podržavaju mnoštvo lokacija implementacije, od lokalnih i lokacija u cloudu, do kolokacijskih primena i edge rešenja. Holističko upravljanje i korišćenje tih ogromnih i kompleksnih okruženja dovodi do potrebe za pružanjem rešenja koje omogućava sveobuhvatnu preglednost, ali i unutar čitavog IT ekosistema klijenta – za upoređivanje, analizu trendova, inteligentno održavanje i još mnogo toga, istovremeno smanjujući rizike i povećavajući efikasnost. K ada uvežete sve veću kom- pleksnost i raznolikost kri- tičnih okruženja data cen- tara sa smanjenim budžetima i ma- nje osoblja, možete se naći u pro- blemu. Prvi korak u prevazilaženju ovog izazova je usvajanje strategi- je za upravljanje data centrom za- snovane na tehnologiji clouda, a u- pravo Schneider Electric nudi rešenje uz pomoću svoje EcoStruxure IT pla- tforme. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security EcoStruxure IT je najnoviji član po- rodice EcoStruxure naše otvorene arhitekture koja podržava IoT i koja je plug-and-play, pružajući sveobu- hvatna rešenja širom industrije, in- frastrukture, data centara i zgrada.