Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 67

U ovom primeru su iskorišćene SAP Leonardo mogućnosti kao što su ; Analitika , Big Data i internet stvari ( IoT ). Kako je istakao Rodrigo Silvosa , generalni direktor kontrole upravljanja u Ministarstvu životne sredine i javnih prostora pri Vladi autonomnog grada Buenos Ajresa : „ SAP inovacija softverske tehnologije doprinosi efikasnijem upravljanju gradom , pojednostavljuje naše poslovne operacija i značajno poboljšava kvalitet života za sve ljude koji žive ovde .”
Mercedes- rezultati testiranja u realnom vremenu
Evo još jednog primera gde su iskorišćene SAP Leonardo mogućnosti : Analitika i internet stvari ( IoT ).
Mercedes-AMG pravi automobile visokih performansi i zlatnog standarda . Testiranje motora je skup proces koji sadrži mnogo podataka . I , dok se većina grešaka motora javlja u roku od nekoliko minuta , greške u testiranju se ne mogu otkriti sve do završetka , što rezultira gubljenjem vremena i resursa .
Za brzo nadgledanje senzorskih podataka o interakcijama i do 100 komponenti motora , Mercedes-AMG je radio sa SAP Active Global Support organizacijom da bi implementirao rešenje koje kombinuje SAP Business Suite podržan od strane SAP HANA i senzorsku tehnologiju kompanije Modern Horsepower . Sada može da detektuje greške motora čim se one dogode , omogućavajući inženjerima da odmah prekinu testiranje i brže analiziraju šta je pošlo naopako . Rezultat je ekvivalentan dodatnom danu testiranja svake nedelje , pomažući Mercedes-AMG-u da poboljša performanse i smanji troškove .
Ovde su kao glavni ciljevi postavljeni pokretanje osnovnih procesa ključnih za poslovanje širom kompanije , omogućavanje testiranja motora u realnom vremenu , koje koristi internet stvari ( IoT ) tehnologiju , kao i otkrivanje opcije unapređenja kvaliteta motora koristeći prediktivnu analitiku . Radi ostvarivanja ovih ciljeva menadžment Mercedesa je doneo o- dluku da se implementira SAP Business Suite podržan od strane SAP HANA sa virtuelizovanim okruženjem VMwarea i integracijom prilagođenog data centra . Problemi se predviđaju korišćenjem SAP Predictive Analysis softvera , a rezultati testiranja šalju radnicima na tablete korišćenjem SAP BusinessObjects Business Intelligence platforme radi brže analize . Na kraju , razvijeno je Real-Time Quality Assurance rešenje koristeći SAP Business Suite koji pokreće SAP HANA i senzore Modern Horsepowera .
Mercedes je tako kao ključne benefite dobio : jednu platformu za testiranje motora , razvoj i osiguravanje kvaliteta ; kontrolnu tablu ( dashboard ) za pokazivanje grešaka motora i rezultata testiranja u realnom vremenu uz veći kapacitet testiranja , koji pomaže u smanjenju ukupnih kapitalnih troškova ; prediktivnu analitiku baziranu na detaljnim senzorskim podacima , koja omogućava inovativan scenario testiranja , optimizovan razvoj i niže troškove proizvodnje
„ Kombinujući senzorsku tehnologiju kompanije Modern Horsepower i SAP Business Suite zasnovan na SAP HANA , dobijamo rezultate testiranja motora u realnom vremenu . Ova revolucionarna inovacija je samo početak . Želimo da , na kraju , nadgledamo performanse motora u vozilima kupaca ”, kaže Reinhard Breyer , Chief Information Officer u kompaniji Mercedes-AMG GmbH . Io
www . sap . com / westbalkans / www . sap . com / leonardo
Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security
U ovom primeru su iskorišćene SAP Leonardo mogućnosti kao što su; Analitika, Big Data i internet stvari (IoT). Kako je istakao Rodrigo Silvosa, generalni direktor kontrole upravljanja u Ministarstvu životne sredine i javnih prostora pri Vladi autonomnog grada Buenos Ajresa: „SAP inovacija softver- ske tehnologije doprinosi efikasnijem upravljanju gradom, pojednostavlju- je naše poslovne operacija i značajno poboljšava kvalitet života za sve ljude koji žive ovde.” Mercedes- rezultati testiranja u realnom vremenu Evo još jednog primera gde su iskorišćene SAP Leonardo mogućnosti: Analitika i internet stvari (IoT). Mercedes-AMG pravi automobile visokih performansi i zlatnog standar- da. Testiranje motora je skup proces koji sadrži mnogo podataka. I, dok se većina grešaka motora javlja u roku od nekoliko minuta, greške u testiranju se ne mogu otkriti sve do završetka, što rezultira gubljenjem vremena i resursa. Za brzo nadgledanje senzorskih podataka o interakcijama i do 100 komponenti motora, Mercedes-AMG je radio sa SAP Active Global Support organizacijom da bi implementirao rešenje koje kombinuje SAP Business Suite podržan od strane SAP HANA i senzorsku tehnologiju kompani- je Modern Horsepower. Sada može da detektuje greške motora čim se one dogode, omogućavajući in- ženjerima da odmah prekinu testi- ranje i brže analiziraju šta je pošlo naopako. Rezultat je ekvivalentan dodatnom danu testiranja svake ne- delje, pomažući Mercedes-AMG-u da poboljša performanse i smanji troškove. Ovde su kao glavni ciljevi posta- vljeni pokretanje osnovnih procesa ključn ZHݘ[H1hZ\H\[KBK!][H\\[H[ܘHBX[H[Y[KڙHܚ\H[\]\H [ HZZK[Hܚ]KBHZH[\q$Y[Hݘ[]]H[BHܚ\q!HYZ]H[[]ZKYH\][HݚZ[]HYKBY1oY[Y\Y\HHۙ[BZHHH[\[Y[\HT\KB\Z]Ho[[HTSHH\Y[^ݘ[[Hܝqo[[B]\XHH[YܘXZH[Y$Y[™]H[K؛[ZHHYq$XZBܚqhq![[HTYX]H[[\\œٝ\KH^[]H\\[H1hX[HKBX[XHHX]Hܚqhq![[HT\[\ؚX\[\[[Y[B]ܛYHYHoH[[^KHܘZK^Z[HX[ U[YH]X[]H\KB[HqhY[Hܚ\q!HT\[\”Z]HښHܙq!HTSHH[ܙB[\ܜ\\KY\Y\HZ[q#[H[KB]Hؚ[ΈYH]ܛ]HH\\[B[ܘK^ڈHY\][Hݘ[]]Nš۝HXH \\ HHB^][HܙqhXZH[ܘHH^[KBH\\[HHX[H[Y[H^q!H\X]]\\[KښHXqoBHX[[HZ\Z\][ZBhZݘNYZ]H[[]ZH^\[BH][[H[ܜ[HX[XKژH!]H[ݘ]][[\[\\[K[Z^ݘ[^ڈHqoBhZݙH^B'X[Zq!H[ܜHZBZH\[ZH[\ܜKB\HT\[\Z]H\ۛB[HTSKؚZ[[^[ B]H\\[H[ܘHHX[B[Y[KݘH]X[ۘ\H[BXZHH[[#Y]Zˈ1oY[[[KHܘZKYY[[\ܛX[B[ܘHHޚ[[XH\Xx'KqoBZ[\^Y\YY[ܛX][ۂٙX\H\[ZHY\Y\PSQ‘X [˜\ K\[[˜\ K[ۘ\’[\]Y[ HXZ[^[H\[\X\]