Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 64

in-memory bazi podataka za podršku poslovanju u realnom vremenu. Plus, SAP Leonardo radi besprekorno sa svakom SAP aplikacijom, od SAP Ariba do SAP S/4HANA, čineći ih moćnijim, inteligentnijim i sposobnijim. Izgrađen za sve industrije, skrojen za vašu SAP Leonardo je dizajniran da bude adaptabilan i otvoren za unošenje ino- vacija po meri svake industrije. Njegov fleksibilan pristup vam omogućava da izgradite rešenje specifično za vašu industriju ili poslovnu potrebu. Plus, za ubrzavanje implementacije da- nas je dostupan inicijalni set prein- staliranih akceleratora u maloproda- ji, potrošačkim proizvodima, proizvo- dnji, sportu i zabavi – uz još mnogo akceleratora koji dolaze. - Akceleratori imaju fiksnu cenu i opseg da bi se podržale implementa- cije svih veličina - Svaki od njih uključuje softver i ser- vise za rešavanje poslovnih problema specifičnih za industriju - Takođe su uključeni pretplata za softver i usluge pokretanja projekta - Započnite malim i kombinujte akceleratore da biste se pripremili za veće projekte Kako akcelerator može da pomogne određenoj industriji? Ovde je primer u industriji malopro- Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security daje gde se kao poslovni izazov poja- vljuje potreba proizašla iz specifičnih uslova prodaje hlađene i zamrznute robe, gde ljudi u maloprodaji treba da upravljaju zamrzivačima, procesi- ma hlađenja i rashladnim jedinicama, što predstavlja veliku investiciju. Osim održavanja, takođe je potrebno da se upravlja inventarom kako bi se mini- miziralo kvarenje i isticanje roka proi- zvoda. Ovde na scenu stupaju Akceleratori koji se mogu koristiti za: predviđanje potrebe remonta pre nego se za- mrzivač/frižider pokvari, optimi- zovanje nivoa inventara, redukujući gubitak prihoda zbog kvarova, i za obezbeđivanje konzistentne tempe- rature sa unapred podešenim tole- rancijama.