Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 6

aplikacije i veb aplikacije. Ovo ukazuje na potrebu za posedovanjem forma- lnog programa bezbednosti aplikacija, što je bio slučaj sa 50% ispitanika, dok je dodatnih 34% primenjivalo appsec prakse samo na ad hoc bazi, dok 16% nije uopšte imalo appsec kontrole. Kao što se moglo očekivati, usvajanje ap- pseca ima tendenciju da bude reakti- vno: u većini slučajeva ono se preduz- ima samo kao odgovor na bezbedno- sni incident ili reviziju. U pogledu infrastrukure, možemo se fokusirati na dve ključne oblasti: cloud i mobilne uređaje. Mnoge sr- pske organizacije profitiraju na ben- efitima od seljenja infrastrukture i a- plikacija u cloud: smanjenju kapital- nih troškova, brzoj nabavci, fleksibil- Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security