Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 58

Rast ekonomije podataka Kada je Tim Berners-Lee 2011. godine podatke deklarisao kao “novu sirovinu 21. veka”, zapravo je savršeno opisao pravac kretanja mnogih ekonomija – od klasične industrije ka sveobuhvatnom uvidu u podatke i naprednoj analitici... Mina Mićanović Banking and Finance Account manager Oracle Srbija i Crna Gora I pak, u tih šest godina, za razli- ku od drugih sirovina, vrednost podataka je u konstantnom porastu sa povećanjem različitosti tipova i vrsta dostupnih podataka. Da, podatak jeste sirov materijal, ali je tražen podjednako kao plemeniti metali i vrednovan u skladu sa time, prevashodno zbog svoje sposo- bnosti da transformiše poslovanje i motiviše inovativnost koja je glavni pokretač poslovanja – i nastaviće da ima takav značaj i u budućim gene- racijama. Eksponencijalni rast vrednosti podataka Postoje uverenja da dodeljivanje vrednosti nečemu što je neopipljivo, kao što je podatak, neshvatljivo je, pa čak i neprihvatljivo. Ipak, organizaci- je jasno prepoznaju vrednost podata- ka, ne samo kao stvarnu i opravdanu, već kao nešto čemu se mora posve- titi pažnja kako bi se pravovremeno i precizno prepoznalo, a ne stavljalo pod lupu sumnje. Podaci koje poseduju organizaci- Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security je mogu predstavljati ključnu razli- ku koja će jednu kompaniju stavi- ti na vodeću poziciju zbog sposo- bnosti da uoči narednu najbolju po- slovnu priliku na tržištu ili je ostaviti u prašini iza konkurenata. Takođe, podaci mogu pomoći kompanijama da identifikuju mogućnosti sma- njenja troškova ili otvaranja novih tržišta. Evidentno je da podaci imaju vrednost koja im se mora priznati, ali i obračunati i evidentirati. Zbog toga podaci imaju tako vi- soku kupoprodajnu vrednost, a