Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 5

Mark Child, CEE Security Research Lead N astojanje preduzeća da budu 'digital-first' podra- zumeva rapidan razvoj i uvođenje digitalnih proizvoda i uslu- ga, a to povećava rizik od unošenja ra- njivosti unutar novih lansiranja. Glavna poruka ovde je potreba za sigurnošću uz pomoć dizajna, usvajanja sigurno- snih kontrola i testiranja kroz životni ciklus razvoja softvera. To je bio ključni fokus IDC-jevog samita o bezbed- nosti u Beogradu, u aprilu. Publika, uglavnom CISO-i, CIO-i i IT direkto- ri, identifikovala je tri područja aplikacija kao najveći rizik za njihove organizacije: aplikacije ključne za poslovanje, zastarele Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security