Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 49

kroz vlasničke tehnologije i tehnologi- je otvorenog koda, radi poboljšanja tehničke saradnje, koordiniranog ot- krivanja ranjivosti i međusobnog oba- veštavanja o pretnjama, kao i radi mini- miziranja nivoa zlonamernog koda koji se uvodi u sajber prostor. Dodatno, podsticaćemo globalnu razmenu in- formacija i napore civila da identifikuju, spreče, otkriju i odgovore na sajber napade, i time osiguramo fleksibilne o- dgovore za sigurnost šireg globalnog te- hnološkog ekosistema. Uspeh ovog saveza ne ogleda se samo u potpisivanju ciljeva za koje se zalažemo, već u njihovom ostvarivanju. Zato je ovo samo prvi korak, a odmah mora početi i važan rad na rastu našeg saveza i zajedničkom preduzimanju efikasnih akcija. Zaštita našeg onlajn okruženja je u interesu svih. Kompanije koje su deo Tehnološkog sporazuma o sajber bez- bednosti obećavaju da će braniti i unapređivati benefite koje tehnologi- ja donosi društvu. A mi se obavezuje- mo da postupamo odgovorno, štitimo i osnažujemo naše korisnike i po- mognemo stvaranju sigurnijeg i bez- bednijeg onlajn sveta. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security