Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 48

ćemo svojim korisnicima, kupcima i širem ekosistemu developera pružati više informacija i bolje alate koji će im omogućiti da razumeju trenutne i buduće pretnje i kako da se zaštite od njih. Takođe ćemo podržavati civi- lno društvo, vlade i međunarodne or- ganizacije u njihovim naporima da unaprede sigurnost u sajber prosto- ru i grade kapacitete za sajber bez- bednost, podjednako u razvijenim i rastućim ekonomijama. I na kraju, uspostavićemo partner- ski odnos jedni sa drugima, kao i sa grupama koje dele našu misiju, kako bismo poboljšali sajber bezbednost. Radićemo jedni s drugima na usposta- vljanju formalnih i neformalnih partner- stava sa industrijom, civilnim društvom i istraživačima u oblasti bezbednosti,