Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 47

Tehnološkog sporazuma o sajber bezbednosti čiji je cilj unapređivanje onlajn sigurnosti i otpornosti na napade širom sveta . To je važan korak koji već ima široku podršku mnogih lidera u tehnološkom sektoru i među kompanijama za sajber bezbednost . Uvereni smo da će broj kompanija i organizacija koje podržavaju ovaj sporazum nastaviti da raste u narednom periodu .
Tehnološki sporazum utvrđuje četiri principa .
Prvi princip je da ćemo zaštititi sve naše korisnike i kupce gde god da se nalaze , bilo da je reč o pojedincima , organizacijama ili vladama , i bez obzira na njihovu tehnološku osposobljenost , kulturu , lokaciju ili motive napadača , bili oni kriminalni ili geopolitički . Kao industrija , obećali smo da ćemo osmišljavati , razvijati i isporučivati proizvode i usluge koji stavljaju prioritet na sigurnost , privatnost , integritet i pouzdanost , čime se smanjuje verovatnoća , učestalost , mogućnost iskorišćavanja slabih tačaka i ozbiljnost sajber napada . Ovaj princip uključuje i jaču zaštitu demokratskih institucija i procesa širom sveta .
Drugi princip koji smo podržali jeste da ćemo se suprotstavljati sajber napadima na nevine građane i kompanije , bilo gde da se nalaze . Kao što smo naveli u Tehnološkom sporazumu , štitićemo od ugrožavanja i eksploatacije tehnoloških proizvoda i usluga tokom njihovog razvoja , dizajna , distribucije i korišćenja . Nećemo pomagati vladama da pokreću sajber napade na nedužne građane i kompanije .
Treće , osnažićemo korisnike , kupce i developere da ojačaju zaštitu sajber bezbednosti . Ne iznenađuje da je jedan od zaključaka koji se iskristalisao tokom prošle godine to da ste , u okviru bilo kog bezbednosnog scenarija , jaki samo onoliko koliko i najslabija karika sistema . Obezbeđivanje svetske računarske mreže zahteva od svih nas da prepoznamo potrebu za povećanjem sposobnosti i otpornosti svetskih računarskih mreža . Mi ćemo to uraditi tako što
Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security
Tehnološkog sporazuma o sajber bez- bednosti čiji je cilj unapređivanje on- lajn sigurnosti i otpornosti na napade širom sveta. To je važan korak koji već ima široku podršku mnogih lidera u tehnološkom sektoru i među kompani- jama za sajber bezbednost. Uvereni smo da će broj kompanija i organizacija koje podržavaju ovaj sporazum nastavi- ti da raste u narednom periodu. Tehnološki sporazum utvrđuje če- tiri principa. Prvi princip je da ćemo zaštititi sve naše korisnike i kupce gde god da se nalaze, bilo da je reč o pojedincima, organizacijama ili vladama, i bez obzira na njihovu tehnološku osposobljenost, kulturu, lokaciju ili motive napadača, bili oni kriminalni ili geopolitički. Kao industrija, obećali smo da ćemo osmišljavati, razvijati i isporučivati proizvode i usluge koji stavljaju pri- oritet na sigurnost, privatnost, inte- gritet i pouzdanost, čime se smanju- je verovatnoća, učestalost, mogućnost iskorišćavanja slabih tačaka i ozbiljnost sajber napada. Ovaj princip uključuje i jaču zaštitu demokratskih institucija i procesa širom sveta. Drugi princip koji smo podržali jeste da ćemo se suprotstavljati saj- ber na Y[XHH][Hܘq$X[BH\[ZK[HHH[^K[1h][][HHZhZBܘ^[]K1h]]q![[Yܛo][BHZ]XZHZhZZ^BH\YHHZݛ^ژK^KBK\XXZHHܚqhq![KX Y[[œXY]HY[XHHܙq!HZ\\YHHYqoHܘq$X[HHKB[ZKX YKۘqoq![[ܚ\ۚZKKBHH][\HHژq#XZHqh]]BZ\^YKH^[q$]ZBHHY[Zq#XZHښHB\ܚ\[\[Hh[H[BHKHݚ\H[^Y Bۛ[\ZKZH[[ۛKBZHZXZH\ZH\[XKؙ^q$Z][Hݙ]Hq#][\B\qoHZ]HݚZ\H\B[[XHHݙX X[[HBHHܛHݙ]Zq#][\Z\qoKZH Y[[\Y]HZ1h]’[\]Y[ HXZ[^[H\[\X\]