Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 46

Sporazum tehnoloških kompanija: 34 kompanije za sajber-sigurnost Na prošlogodišnjoj RSA konferenciji u San Francisku, usled eskalacije sajber napada od strane kriminalnih organizacija i država – i samo nekoliko meseci pre nego što su WannaCry i NotPetya oštetili preduzeća i sisteme širom sveta – Microsoft je zatražio nove, hrabre, mere za odbranu i zaštitu korisnika tehnologije širom sveta. Prepoznali smo da podrška otvorenom, besplatnom i bezbednom internetu nije isključiva odgovornost pojedinačnih kompanija, kao što smo mi, već odgovornost koja mora biti podeljena kroz ceo tehnološki sektor i sa vladama širom sveta. A pelovali smo na svet da pozajmi lekciju iz istorije, u formi Digitalne Ženevske konvencije, čiji bi dugoročni cilj bio unapređivanje međunarodnog za- kona kako bi u mirnodopska vreme- na ljudi bili zaštićeni od zlonamernih sajber napada. Ali, kao što smo i rekli na RSA konferenciji prošle go- dine, prvi korak u stvaranju sigurni- jeg interneta mora krenuti upravo iz naše industrije, od kompanija koje stvaraju i upravljaju svetskim onlajn tehnologijama i infrastrukturom. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security Mnogi drugi u industriji imali su slične ideje i želeli da se ujedine kako bi zaštitili i branili naše zajedničke korisni- ke. Na početku ovogodišnje RSA kon- ferencije u San Francisku, 34 globalne tehnološke i sigurnosne kompanije uradile su upravo to – potpisivanjem