Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 45

znatno brži. SSD tehnologija takođe eliminiše i mehaničke delove, pa sa- mim tim u odnosu na stare hard di- skove možete računati i na znatno veću pouzdanost u radu. Osim što donosi dovoljnu brzinu pri radu za SATA seriju SSD uređaja, koja će zadovoljiti najveći deo ko- risnika, UV500 kompanijama daje i značajno unapeđenu sigurnost po- dataka, bilo da se radi o laptop ili desktop računaraima. Tehnologija hardverske enkripcije znači da to što su podaci bezbedni neće imati uti- caja na brzinu rada vašeg računara, što se odnosi čak i na starije konfi- guracije. UV500 se savršeno uklapa kao rešenje za sistemski disk, a pošto nam ova serija uređaja dolazi sa kapacitetima od 120 GB, 240 GB, 480 GB, 960 GB i 1920 GB, možete na njih računati i kao rešenje za skladištenje većih količina podataka. Kingston za svoje SSD-ove donosi i petogodišnju garanciju, što takođe daje dodatnu sigurnost vašem po- slovanju. Ako ste planirali da ubrzate ra- čunare u vašoj firmi, sada je pra- vi trenutak za to, naročito imajući u vidu i to što vam Kingston svo- jim rešenjem pruža i zaštitu podata- ka u skladu sa GDPR-om. UV5000 je takođe kompatibilan i sa gotovo svakim sistemom, zahvaljujući ve- likom varijetetu formata koje po- država. Bilo da vaš desktop ili lap- top podržava 2.5-inča, M.2, ili mSATA standarde, Kingston sa ovom serijom uređaja nudi rešenje za sve od pre- thodno pomenutih formata. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security