Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 44

TGC Opal je set specifikacija koje se tiču sigurnosti i hardverske enkripcije podataka . Uređaji koji podržavaju Opal enkripciju i dekripciju informacija rade bez potrebe za hostom , a minimalizaciju rizika za curenjem podataka ostvaruju bez dodatnog opterećenja na performanse sistema . U odnosu na softversku enkripciju , sve bezbednosne funkcije obavljaju se na samom uređaju , što značajno manje opterećuje sveukupne performanse . Takođe , hardverska enkripcija identično funkcioniše na svim operativnim sistemima , bez ograničenja . Kingston UV500 serija podržava poslednju 2.0 verziju ovog standarda , koja je uvedena zbog boljih performansi SSD-ova u odnosu tradicionalne hard diskove .
Da bi poslovale u skladu sa GDPR regulativom od kompanija se zahteva ne samo prelazak na drugačiji sistem , već i usvajanje svih drugih potrebnih mera . U zavisnosti od same kompanije , različit je i nivo potrebne bezbednosti . Ono što je bitno objasniti je da GDPR zahteva implementaciju „ odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera u cilju osiguravanja određenog nivoa zaštite u skladu sa mogućim rizikom … što uključuje i enkripciju privatnih podataka ”, kako kaže Dejan Škuletić , menadžer za razvoj poslovanja kompanije Kingston za područje Srbije , Crne Gore , Bosne i Hercegovine , Hrvatske i Makedonije . Kingston nam sa UV500 serijom SSD-ova donosi pristupačno i jednostavno rešenje koje značajno može olakšati prelazak na nova pravila koja su od sada na snazi .
Osim bezbednosti podataka , prelazak na SSD donosi i puno drugih prednosti , poput znatno bržeg i komfornijeg rada . UV500 koristi Marvell 88SS1074 kontroler i u kombinaciji sa 3D NAND fleš memorijom omogućuje velike brzine selektivnog čitanja / pisanja , čak do 520MB / s i 500MB / s , čineći ga deset puta bržim od tradicionalnih 7200RPM hard diskova . Imajući ovo u vidu , ako do sada u firmi niste koristili SSD-ove , možete očekivati dramatično poboljšanje celokupnih performansi sistema . Vreme potrebno za podizanje računara , učitavanje programa , brzina kopiranja podataka - učiniće da vaš računar , bez ulaganja u ostatak konfiguracije , postane
Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security
TGC Opal je set specifikaci- ja koje se tiču sigurnosti i hardver- ske enkripcije podataka. Uređaji koji podržavaju Opal enkripciju i dekrip- ciju informacija rade bez potrebe za hostom, a minimalizaciju rizika za curenjem podataka ostvaruju bez dodatnog opterećenja na perfor- manse sistema. U odnosu na soft- versku enkripciju, sve bezbed- nosne funkcije obavljaju se na sa- mom uređaju, što značajno manje opterećuje sveukupne performanse. Takođe, hardverska enkripcija identično funkcioniše na svim ope- rativnim sistemima, bez ograničenja. Kingston UV500 serija podržava po- slednju 2.0 verziju ovog standarda, koja je uvedena zbog boljih perfor- mansi SSD-ova u odnosu tradicio- nalne hard diskove. Da bi poslovale u skladu sa GDPR regulativom \[KBHHZ]HH[[[^ZBYq#ZZH\[Kq!H\ݘZ[HݚZYZXZY\KH]\ۛB[YH\[ZK^q#Z]HH]œXH^YKۛ1h]B]ؚ\ۚ]HHHZ]B[\[Y[XZH8'ݘ\Zq!ZKBq#ZZHܙ[^X[ۚZY\HB[HY\][Hq$Y[KBHqh]]HHYHH![B^Zx)1h]Zq#]ZHH[ܚ\KBH]]Z]Zx'KZqoBZ[1h[]q!Y[Y1o\H^ڂݘ[H\[ZH[ۈBq#ZHܘZKܛHܙKۙHB\Yݚ[K]HHXZYۚZK[ۈHUL \ZB [ݘHۛH\\q#[HKB]qhY[HڙHq#XZ’[\]Y[ HXZ[^[H\[\X\]B[oHZhX]H[^ZHݘB][HژHHYHHۘ^K[H^YH]ZK[^ZHۛHH[KBZYK]]oYšHYܛZYYKUL ܚ\BX\[L ۝\HHKB[XZHH SqhHY[[ܚKBH!ZH[ZH[H[KB]1#Z][K\[K1#XZLPH L P1#Z[q!HHKB]]Ho[HYX[ۘ[Ž H\\ݘK[XZq!HݛHYKZYHH\ZH\HB\[H [ݙK]H#YZ]]HKBX]q#[؛hX[H[\Z\BܛX[H\[XK[YHXB^[Hq#][\Kq#Z]][HBܘ[XK[H\[H]ZBHq#Z[q!HHqhHq#][\^[YKBHH]ZۙY\XZK[