Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 43

može značajno „iznutra“ unapredi- ti vaše poslovanje, pošto su brzine koje oni donose deset i više puta veće od tradicionalnih hard diskova. Još jedno od slobodno možemo reći gorućih pitanja u poslednje vreme je i implementacija mera koje se od nedavno primenjuju radi bezbe- dnosti ličnih podataka ljudi koji žive u Evropskoj Uniji. Sigurno ste do sada primili nekolicinu emailova koji govore o tome da je određena kompanija od sada primenila nov set pravila koja su u skladu sa GDPR-om (General Data Protection Regulation). Za sve firme koje ima- ju dodirnih tačaka sa digitalnim poslovanjem koje na neki način uključuje prikupljanje podataka kori- snika, implementacija GDPR-a je u dosadašnje ustaljene prakse une- la zaista tektonske promene. Velike kompanije i korporacije, baš kao i male firme, podjednako moraju da izađu na kraj sa novim regulativa- ma i novonastalom korporativnom klimom. Ovo podjednako važi i za kompanije u zemljama van Evropske Unije (poput Srbije), koje nastupaju na području EU kroz B2B i B2C tran- sakcije. U slučaju da dođe do pro- pusta u čuvanju podataka, kompani- je moraju da plate kazne i do četiri procenta njihove godišnje zarade ili 20 miliona evra (šta god je od ova dva veće). Da biste na oba ova izazova od- govorili jednim efektnim potezom, kao pravo rešenje nameće se upotre- ba SSD uređaja iz Kingstonove UV500 serije. Zašto izabrati baš Kingston UV500 SSD Kao što smo već napomenuli, firme od sada moraju znatno ozbiljnije i sistematičnije da pristupaju zaštiti po- dataka korisnika. Kingstonov UV500 štiti poverljive podatke korišćenjem 256-bitne AES hardverske enkripcije i podržava TCG OPAL 2.0. Kompanija je na ovaj način u pravom trenu- tku na tržište donela SSD-ove koji omogućuju samoenkripciju, što će značajno olakšati posao firmama za koje je GDPR postao realnost. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security