Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 42

Kingston UV500: rešenje za brže i sigurnije poslovanje Kingston UV500 serija SSD-ova je pravo rešenje za firme koje žele da ubrzaju rad, ali i vode računa o sigurnosti podataka u skladu sa aktuelnim GDPR-om. S vi znamo koliko je za po- slovanje bitna brzina rada i završavanja zadatih cilje- va. U današnjem brzom svetu koji je prepun izazova na svakom ko- raku, čekanje da računar odradi za- datak koji smo mu zadali znači i izgubljeno vreme koje je moglo biti upotrebljeno na produktivan način. Investicija u moderna SSD rešenja Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security