Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 41

enkripcija se nameće kao obavezna procedura . Korišćenje Kingston USB fleš diskova sa hardverskom enkripcijom i zatvaranje USB portova na računarima za sve prenosive memorije osim onih dozvoljenih osiguraće poslovanje u skladu sa GDPR regulativom , kao i čuvanje poverljivih informacija . Dakle , enkripcija ne sprečava samo neovlašćena lica da pristupe informacijama , već čuva kompaniju od narušavanja ugleda .
Kingston USB prenosive memorije dozvoljavaju softversko upravljanje koje omogućava imenovanje uređaja , kao i lociranje istog putem glavne konzole – veoma slično opciji „ Find my iPhone “. Naravno , nije isto zaturiti USB fleš disk u kancelariji ili stanu i zaboraviti ga u taksiju ili izgubiti na ulici . Dodatne funkcije upravljanja koje određeni uređaji nude su i opcije „ Wipe “ i „ Kill “. Prva omogućava , nakon obaveštavanja administratora o gubitku USB prenosive memorije , brisanje svih podataka sa uređaja putem glavne konzole ili aplikacije . Ovo podrazumeva brisanje svih enkriptovanih podataka u trenutku priključivanja USB fleš diska na računar ili laptop uređaj koji je povezan na internet . Druga , „ Kill “ opcija , čini uređaj u potpunosti neupotre- bljivim . Dakle , ako se i ono najgore dogodi , ove dve opcije sprečavaju potencijalnu katastrofu .
USB fleš diskovi sa enkripcijom neophodan su proizvod u primenjivanju sveobuhvatne strategije za sprečavanje gubitka podataka ( DLP ). Rešenja koja oni nude pružaju zaštitu i za najosetljivije podatke , koristeći najstrože sigurnosne propise i protokole . Baš zato su Kingstonovi USB fleš diskovi sa enkripcijom moćno sredstvo u eliminisanju sigurnosnih propusta , a bezbednost osiguravaju time što nude :
• hardversku AES-256bit enkripciju u XTS modu
• antivirus / malver zaštitu
• mogućnost daljinskog upravljanja
• usklađenost sa TAA / FIPS sertifikatom
• raspon kapaciteta od 4GB do 128GB
• Kingstonov kastomizacijski program
Kingston nudi kompletno rešenje
Korišćenje Kingstonovih USB fleš diskova koji podržavaju enkripciju adresira nekoliko GDPR zahteva u isto vreme , u slučaju da firma od svih zaposlenih zahteva da počnu sa korišćenjem enkriptovanih uređaja i zaposlenima obezbedi neophodni trening . Kingstonova rešenja donose hardversku enkripciju , što znači da su USB uređaji spremni za korišćenje odmah u startu , bez bilo kakvih dodatnih potreba za konfigurisanjem .
GDPR takođe zahteva i da firme prilože dokaze da su preduzele odgovarajuće „ tehničke i organizacione mere “ kako bi informacije bile sigurne . Ukoliko usvoje politiku da se koriste samo Kingstonovi enkriptovani fleševi , kao i onemoguće korišćenje USB portova na računarima osim za odobrene i enkriptovane fleševe , firme će imati i dokaz o usklađenosti s novom regulativom .
Puno dodatnog rada potrebno je kako bi firme svoje poslovanje dovele u sklad sa GDPR-om i novim pravilima Evropske unije . Korišćenje Kingstonovih ekriptovanih fleševa ne samo da olakšava čitavu proceduru , već i značajno smanjuje rizik za gubljenje podataka , kao i štetu za brend i potencijane kazne koje mogu da uslede ukoliko dođe do propusta . Korišćenje Kingstonovih rešenja takođe pruža i dokaz da su mere koje zahteva GDPR uspešno implementirane . Gubitak malog portabilnog fleš diska obična je ljudska stvar i ovaj rizik nikada ne možete svesti na nulu . Međutim , gubitak podataka sa tog uređaja i te kako možete sprečiti korišćenjem tehnologije enkripcije , a sada je zbog GDPR-a i idealno vreme da svoje poslovanje uskladite sa novim pravilima i osigurate se za budućnost . Io
Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security
enkripcija se nameće kao obavezna procedura. Korišćenje Kingston USB fleš diskova sa hardverskom enkrip- cijom i zatvaranje USB portova na računarima za sve prenosive memo- rije osim onih dozvoljenih osiguraće poslovanje u skladu sa GDPR regula- tivom, kao i čuvanje poverljivih infor- macija. Dakle, enkripcija ne sprečava samo neovlašćena lica da pristupe informacijama, već čuva kompaniju od narušavanja ugleda. Kingston USB prenosive memorije dozvoljavaju softversko upravljanje koje omogućava imenovanje uređaja, kao i lociranje istog putem glavne kon- zole – veoma slično opciji „Find my iPhone“. Naravno, nije isto zaturiti USB fleš disk u kancelariji ili stanu i zaboraviti ga u taksiju ili izgubiti na ulici. Dodatne funkcije upravljanja koje određeni uređaji nude su i op- cije „Wipe“ i „Kill“. Prva omogućava, nakon obaveštavanja administrato- ra o gubitku USB prenosive memori- je, brisanje svih podataka sa uređaja putem glavne konzole ili aplikaci- je. Ovo podrazumeva brisanje svih enkriptovanih podataka u trenu- tku priključivanja USB fleš diska na računar i ƒFW&\IRfRЧFW&WBG'Vv( 䶖( 6H֖W&\IRGV7FWWG&RЦ&ƦfFR6Rv&PFvFfRGfR6R7&\HfPFV6RF7G&gRU4"f\ZF6f6V&6ЦVF7R&fBR&RЦ榗fR7fV'VfFR7G&FVvR7&\HfRwV&FFFD&\ZVVFR'\[RZFGP6WFƦfRFFR&7F\Hv7G&[R6wW&6R&6R&ЧFR&ZF7Rw7FfU4 f\ZF6f6V&6Hv7&VG7GfRVƖ֖6R6wW&6斀&W7F&W&VF7B6wW&fPFR ZFVFS( "&GfW'6RU2#Sf&BV&6ЦRRE2GP( "Ff'W2fW"ZFGP( "w\Hv7BFƦ6rW&fƦЦ( "W6IV7B6Dd26W'FЦfFЮ( "&76FWFBDt"F#t ( "w7Fb7F֗66&Цw&Фw7FVFWF&\ZVP&ZHvVRw7FfU4"f\ZF6fG,[fRV&6ЦRG&W6&VƖtE"FWfR7Fg&VRR6\HRFf&@7f6V斂FWfFHR6&ZHvVVV&Ff斂W&\I6V&W&VFVBЦG&Vrw7Ff&\ZVFЦ6R&GfW'6RV&6R ZFH֒F7RU4"W&\I7&V&ZHvVRFR7F'GR&W&fFFF斂G&V&fЦwW&6VtE"FIRFWfFf&P&[RFRF7R&VGWRЦRFvf&\HvR( FVHֶR&vЦ旦6RW&^( &f"Ц6R&R6wW&RVƖW7fЦRƗFRF6R&7FR6Цw7FfV&Fff\ZWfVw\HvR&ZHvVRU4"'FЧf&HV&6F'&VPV&FfRf\ZWfRf&R HvRFFW6IV7F2f&RЦwVFfVFFFr&FG&V&R&f&R7fR6fPFfVRR6B6tE"fЧ&fƖWg&6RV斦R&ZHvVPw7FfV&Ff斂f\ZWfR6FZf H֗FgR&6RЦGW'Rf\HrH6VR&wV&ƦVRFF ZFWGP'&VBFV6RRPwRFW6VFRVƖFIRF&W7F&ZHvVRw7Ff&\ZVFIR'\[FF7PW&RRFWftE"W7\ZVVF&RwV&Fp'F&rf\ZF6&HPƧVG67Gf"f&斶FP[WFR7fW7FVR\IWFwRЦ&FFF6FrW&\IFP[WFR7&\H֗F&ZHvVVЧFVvRV&6R6FP&rtE"FVg&VRF7fR6fRW6FFR6fЧ&fƖ6wW&FR6R'RЦG\Hv7BFW&WBvVF7V6FR'W6W726V7W&G