Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 4

Bezbednost u CEE Digitalna transformacija je visoko na agendi svakog CIO-a, a široko rasprostranjeno usvajanje tehnologija Treće platforme (cloud, mobilnost, big data, društvene mreže, IoT) zajedno sa pojavom Četvrte platforme osnovne su komponente puta ka nastajanju agilnog, podacima pokretanog digitalnog preduzeća. Međutim, sa ovom transformacijom dolazi i do sve veće sajber izloženosti i sajber rizika. Kako preduzeća konsoliduju i obogaćuju svoje digitalne resurse kroz usvajanje big data i analitike, što uključuje i strukturirane i nestrukturirane podatke, vrednost ovih resursa je sve veća, a samim tim i njihova atraktivnost kao cilja sajber kriminalaca. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security