Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 39

zabranjuju upotrebu ovih uređaja, ne shvatajući da to može prouzro- kovati dodatne probleme. Umesto ovakvih mera, upotreba USB fleš diskova sa enkripcijom – kao što su Kingstonovi IronKey i DataTraveler modeli – zajedno sa primenom vi- sokih standarda, polisa i smernica za upotrebu USB memorija sa enkripci- jom, odlično je i jednostavno rešenje koje i održava produktivnost kod za- poslenih i u skladu je sa GDPR-om. „Verujemo da preduzeća i drugi en- titeti koji zabranjuju svojim zaposleni- ma da koriste prenosive memorije nisu sproveli odgovarajuće analize kako bi razumeli da postoji mnogo načina za protok podataka kroz preduzeće”, kaže Dejan Škuletić, menadžer za ra- zvoj poslovanja za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije u kompani- ji Kingston Technology Europe. „Zabrana upotrebe fleš diskova, u celini posmatrano, neće sprečiti lju- de da otkriju ili ukradu vredne po- datke. Upravo zato i postoje dostu- pna rešenja koja kotrolišu pristup USB portovima, fleš diskovima, kao i to koji podaci mogu biti kopirani sa njih ili na njih.” GDPR utiče kako na EU, tako i na organizacije koje ne pripadaju EU GDPR je u Evropskoj uniji u pot- punosti implementiran meseca maja 2018. godine, s ciljem da ojača pra- vo zaštite ličnih podataka pojedina- ca u zemljama EU. Regulativa ima za cilj da u budućnosti zaštiti podatke u Evropskoj uniji, ali se podjednako odnosi i na organizacije koje poslu- ju van okvira EU a obrađuju podatke stanovnika Unije. U slučaju da dođe do gubitka podataka, kompanije će se suočiti sa novčanim kaznama koje iznose i do 4% njihovog godišnjeg prihoda ili 20 miliona evra (koji god iznos bude veći) i o tome moraju obavestiti nacionalni nadzorni or- gan. Prosečni troškovi gubitka podata- ka na globalnom nivou su se od 2013. godine povećali za 23%. Prosečni troškovi gubitka podataka za velike organizacije u Evropskoj uniji iznose 3,7 miliona evra, dok su troškovi u Sjedinjenim Američkim Državama 7 miliona dolara. Zašto je tako najbolje se vidi na konkretnim primerima. Na trotoaru ispred policijske stanice Stalybridge, 2010. godine pronađen je USB fleš disk koji je na sebi imao oznaku Mančesterske policije. Iako je bilo jednostavno ušetati u stanicu i vratiti prenosivu memoriju, pronalazač je odlučio da pogleda sadržaj memorije, a zatim ga i prosledi novinarima Daily Stara. Gotovo isti scenario odigrao se 2017. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security