Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 30

Evo nekoliko razloga .
Prvo , kompanije su preopterećene podacima – obično im je potrebno više od 200 dana da bi se otkrio upad .
IBM Guardium je savršeno odgovarao ovom izazovu , jer je kompanija želela najsavremenije rešenje koje će još jednom potvrditi njihovu posvećenost održavanju zadovoljstva klijenata kao najvažnijem prioritetu .
Ista pitanja su takođe uznemiravala i centralnu IT vladinu agenciju u Hrvatskoj , APIS IT , pa su odlučili da investiraju u zaštitu podataka . APIS IT јe želeo da bude siguran gde se čuvaju osetljivi podaci građana , a zatim da nadgleda ko pristupa osetljivim informacijama , ako imaju pravo da to rade , a ako nemaju da se blokira njihov pristup ili čak maskira osetljivi deo informacija , kao što su ID brojevi građana . APIS IT je želeo rešenje koje će potvrditi posvećenost agencije održavanju podataka građana bezbednim kao glavnom prioritetu , i agencija prelazi na IBM Security .
Sve u svemu , dobre vesti su da imamo nominalnu zaštitu kroz zakonodavstvo – nacionalne zakone o bezbednosti informacija , zakone o zaštiti PII podataka itd . Na nivou EU , postoji General Data Protection Regulation ( GDPR ) koji se primenjuje od 25 . maja 2018 .
Uzimajući u obzir sve navedeno , većina kompanija tek treba da usvoji temeljna rešenja u pogledu bezbednosti . Dok smo tokom proteklih godina razgovarali sa IBM-ovim klijentima primetio sam da i dalje postoje različiti problemi sa kojima se klijenti susreću , kao što su osnovni loging , dodavanje još jednog alata , ignorisanje privilegija , greške u identifikovanju ključnih podataka , nedobijanje vrednosti od implemetiranih alata , nepostojanje plana za odgovaranje na incidente itd .
Zašto je to toliko teško ?
Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security
različite nacionalne zakone u pogle- du zaštite podataka. U tom smislu, IBM Guardium je savršeno odgovarao ovom izazovu, jer je kompanija želela najsavremenije rešenje koje će još jed- nom potvrditi njihovu posvećenost održavanju zadovoljstva klijenata kao najvažnijem prioritetu. Ista pitanja su takođe uznemira- vala i centralnu IT vladinu agenciju u Hrvatskoj, APIS IT, pa su odlučili da in- vestiraju u zaštitu podataka. APIS IT јe želeo da bude siguran gde se čuvaju osetljivi podaci građana, a zatim da nadgleda ko pristupa osetljivim infor- macijama, ako imaju pravo da to rade, a ako nemaju da se blokira njihov pri- stup ili čak maskira osetljivi deo infor- macija, kao što su ID brojevi građana. APIS IT je želeo rešenje koje će potvr- diti posvećenost agencije održavanju podataka građana bezbednim kao glavnom prioritetu, i agencija prelazi na IBM Security. Sve u svemu, dobre vesti su da ima- mo nominalnu zaštitu kroz zakono- davstvo – nacionalne zakone o bez- bednosti informacija, zakone o zaštiti PII podataka itd. Na nivou EU, posto- ji General Data Protection Regulation (GDPR) koji se primenjuje od 25. maja 2018. Uzimajući u obzir sve navedeno, većina kompanija tek treba da usvo- ji temeljna rešenja u pogledu bezbed- nosti. Dok smo tokom proteklih godi- na razgovarali sa IBM-ovim klijentima primetio sam da i dalje postoje različiti problemi sa kojima se klijenti susreću, kao št ԁ͹ٹم)%ѕɹЁ鑅 ͥ́Mɥ)фɥͅɥ٥)ɗԁѥمԁ5)хɕѤ)ѥɅфѽ)鄁مɅєѐ)iѼѼѽї)ټɅ鱽)Aټԁɕѕɗ)L5ɕ)٧͔ѭɥ)Qͱ5̈́ɽ)ԁ՝ѿ5ɽԁ)鉽ѽԁ͔)տ5̈́ɽɽ)ɕمѹɵԁխ)Ս%锁Ʌ鱧5ѥ̴)ɥ酩5ɽ鄁U ɕ)԰ ɅԁԁMɉѼ