Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 24

dobija napredni uvid u sve potencijalne pretnje koje ulaze u mrežu .
F5 SSL Intercept nudi mogućnost dinamičkog ulančavanja različitih servisa , što omogućava jednostavnu i inteligentnu orkestraciju saobraćaja i upravljanja politikama pristupa . Saobraćaj dekriptovan na F5 uređajima u clear-tektu dolazi do različitih bezbednosnih rešenja koja mogu detektovati napredne pretnje i maliciozne programe , ransomvare na samom ulazu u sistem kao i tokom C & C faze . Informacije o proveri prometa biće poslane na F5 uređaj kako bi se primenila određena pravila pristupa i prevencija sakrivenih pretnji . F5 SSL Intercept podržava integraciju sa različitim sistemima , kao što su IDS / IPS , antivirus / malware sistemi , DLP , Nekt-Gen
firewalle . Takođe , moguće je iskoristiti različite metode implementacije poput TAP , ICAP , L2 , L3 povezivanja . Sve ovo navedeno stvara jedan izrazito fleksibilan sistem , a ujedno štiti i investicije uložene u postojeća rešenja .
F5 uspostavlja dve odvojene SSL konekcije : jednu prema klijentu , a drugu prema veb serveru . U trenutku kad klijent inicira HTTPS konekciju prema veb serveru , F5 presreće tu konekciju i dekriptuje je . Dekriptovan saobraćaj šalje se nakon toga na sledeći bezbednosni uređaj u lancu na dalju analizu , nakon čega se ponovo kriptuje i šalje dalje prema veb serveru . Odgovor koji veb server šalje prema klijentu se takođe presreće , proverava i nakon toga šalje dalje prema klijentu .
Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security
dobija napredni uvid u sve potenci- jalne pretnje koje ulaze u mrežu. F5 SSL Intercept nudi mogućnost dinamičkog ulančavanja različitih servisa, što omogućava jedno- stavnu i inteligentnu orkestraciju saobraćaja i upravljanja politikama pristupa. Saobraćaj dekriptovan na F5 uređajima u clear-tektu dolazi do različitih bezbednosnih rešenja koja mogu detektovati napredne pretnje i maliciozne programe, ran- somvare na samom ulazu u sistem kao i tokom C & C faze. Informacije o proveri prometa biće poslane na F5 uređaj kako bi se primenila određena pravila pristupa i prevenci- ja sakrivenih pretnji. F5 SSL Intercept podržava integraciju sa različitim sistemima, kao što su IDS/IPS, antivi- rus/malware sistemi, DLP, Nekt-Gen Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security firewalle. Takođe, moguće je iskori- stiti različite metode implementaci- je poput TAP, ICAP, L2, L3 poveziva- nja. Sve ovo navedeno stvara jedan izrazito fleksibilan sistem, a ujedno štit ٕѥձԁѽ)ɗ)ԁхٱٔٽMM0)聩ԁɕ԰)՝ԁɕٕ͕ٕԸTɕд)ԁЁɄ!QQAL)ԁɕٕ͕ٕ԰ԁɕɗ)ԁɥթɥѽم)ͅɇ͔ѽ)ͱ鉕͹ɗEԁԁ)ԁ԰5͔ټ)ɥթɕٕ͕ٔ)Ը=ٽȁٕ͕ٕȃɔ)ԁ͔хEɕɗɼ)ٕɅلѽɔ)