Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY - Page 10

postoji nedostatak bezbednosne eksperize. Dakle, uprkos najboljim naporima preduzeća, današnje tipične IT bez- bednosne infrastrukture su „gene- da je njihovo gledište o tome šta je najbolje za njihove organizacije bilo pogrešan osećaj sigurnosti, na- glašavajući značajnu razliku u pro- cesima oporavka od napada: samo nastaviti da napreduju u po- gledu organizacije, sofisticiranosti i brzine. Preduzeća treba da izgrade plan da pređu od njihove „best of breed” primene bezbednosti na racijski iza” i nesposobne da zaštite od napada koji napreduju. Kao dokaz ove tvrdnje, u ne- davnom istraživanju, rukovodioci- ma su postavljena različita pitanja o njihovim zahtevima u pogledu sa- jber bezbednosti, uključujući nji-