Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 71

Sa aspek­ta na­do­grad­nje U fi­ an­ ij­ kom smi­ lu, pre­a­ n s s s l zak na cloud re­ e­ je zna­ i š n č da iz­meš­ta­te troš­ko­ve iz­ van fir­ e, što je slič­ o kao i vo­ nja m n ž au­ o­ o­ i­a (na lo­ a­ i­i i ho­ to­ a­ o) t m bl k cj s v n na­ u­ rot vo­ nji au­ o­ u­ om (cloud). s p ž t b s Ovo ta­ o­ e ima uti­ aj na fi­ an­ ij­ k đ c n s ske iz­ eš­ a­e, za­ o što se soft­ er kao v t j t v osnov­no sred­stvo ko­je se amor­ti­zu­je to­ om go­ i­ a