Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 66

In­ ta­ a­ i­a bez ima­ o mu­ e s l cj l k Rad­ e sta­ i­ e se mo­ u zaš­ i­ n nc g t ti ili pre­ o web kon­ o­e ili sla­ jem k z l n di­rekt­nog lin­ka pu­tem e-mail po­ ru­ e bi­o kom ko­ i­ ni­ u u va­ em k l rs k š pred­ ­ e­ u. Jed­ om ka­ a se in­ ta­ uz ć n d s li­ a na bi­o kom ra­ u­ a­ u Bit­ e­ en­ r l č n r d f der Cloud Se­ u­ ity for End­ o­nts au­ c r p i to­ at­ ki će iden­ i­ i­ o­ a­ i osta­e m s tfk v t l rad­ e sta­ i­ e u mre­ i i na taj na­ n nc ž čin omo­ u­ i­ i ad­ i­ i­ tra­ o­ u da g ćt mns t r i na njih is­ta­li­ra soft­ver da­ljin­skim pu­tem. troš­ o­ e u ve­ i sa zaš­ i­ om in­ or­ a­ k v z tt f m tič­ ih do­ a­ a. k b r Zaš­ i­ a broj je­ an! tt d Bit­ e­ en­ er Cloud Se­ u­ ity for d f d c r End­ o­nts šti­ i ra­ u­ ar­ ke si­ te­ a p i t č n s s m ko­ i­ te­ i teh­ o­o­ i­u zaš­ i­ e ko­a je rs ć n l gj tt j oce­ je­ a kao naj­ o­ja u sve­u i ko­ n n b l t ja još uvek no­ i taj epi­ et. Cloud Se­ s t na­ ra­ i­ a­ a in­ er­ a Bit­ e­ en­ er re­ g đv n t n d f d še­ ja i po­ r­ a­ a neo­ ra­ i­ en broj n d ž v g nč rad­ ih sta­ i­ a, pod­ed­ a­ o šti­ e­ i i n nc j n k t ć mo­bil­ne i ge­o­graf­ski raz­ba­ca­ne rad­ ne sta­ni­ce za­po­se­lih. Jed­ o­ tav­ a i ne­ a­ e­ lji­ a n s n n m t v zaš­ i­ a tt Flek­si­bil­nost i in­tu­i­tiv­ni pri­stup Sma­nje­ni troš­ko­vi zbog po­jed­no­sta­vlje­ne in­fra­struk­tu­re Cloud Se­ u­ ity for End­ o­nts, uslu­ c r p i ga ko­u je raz­ io Bit­ e­ en­ er, bi tre­ j v d f d ba­lo da od­go­vo­ri na zah­te­ve za jed­ no­ tav­ im ali i flek­ i­ il­ im re­ e­ jem s n sb n š n za upra­ lja­ je bez­ ed­ oš­ u ra­ u­ a­ v n b n ć č n ra u fi­­ a­ a. Ova uslu­ a je na­ e­ rm m g m nje­ a ma­im i sred­ jim pred­ ­ e­ i­ n l n uz ć ma ili pred­ ­ e­ i­ a sa ve­ im bro­em uz ć m ć j fi­li­ja­la ili iz­dvo­je­nih obje­ka­ta ka­ko bi sma­ ji­a ri­ ik, po­ roš­ ju re­ ur­ a i n l z t n s s cu­ ity for End­ o­nts po­se­du­je teh­no­ r p i lo­ i­u zaš­ i­ e en­ er­ ri­ e kla­ e kao i gj tt t p s s do­zvo­lja­va­ju or­ga­ni­za­ci­ja­ma da ve­ o­ma br­zo in­sta­li­ra­ju, upra­vlja­ju i Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima