Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 65

End­po­int Cli­ent · Pru­ a zaš­i­u od ma­i­ i­ ­ nih pro­ ra­ a u skla­ u za po­i­i­ om ko­a se ž tt l c oz g m d ltk j End­ o­nt Cli­ nt je osmiš­jen ta­ o p i e l k da šti­ i sva­ i si­ tem na ne­ ri­ e­ an i t k s p m t ne­ ­ a­ ljiv na­ in. Bez­ ed­ oš­ u in­ i­ up d č b n ć d vi­du­al­nih rad­nih sta­ni­ca i se­r ­ve­ra se upra­ lja pre­ o kon­ rol­ o-upra­ ljač­ v k t n v kog in­ter­fej­sa ko­ji se na­la­zi u cloud okru­ e­ ju i ne zah­ e­ a ni­ a­ vu in­ er­ ž n t v k k t ven­ci­ju sa stra­ne ko­ri­sni­ka. U za­vi­sno­ sti ka­ o se po­ e­ i pre­ o upra­ ljač­ k d s k v ke kon­zo­le, ko­ri­sni­ci mo­gu na svo­jim ra­ u­ a­ i­ a po­ re­ a­ i ske­ i­ a­ je na č n rm k t t nr n zah­ ev, ažu­ i­ a­ i soft­ er ili pre­ le­ a­ i t rr t v g d t re­ i­ tro­ a­ e do­ a­ a­e. gs v n g đ j de­i­ i­ e pu­em Cloud Se­ u­ ity kon­ o­e fnš t c r z l · Do­ tup­ e su ve­ ­ i­e op­i­ i­ o­ a­ e po­ eb­ o za rad­ e sta­ i­ e i po­ eb­ s n rz j tmz v n s n n nc s no za se­ ­ e­ e rv r · Pru­ a uvid u pre­ led bez­ ed­ o­ nih do­ a­ a­a ž g b n s g đ j · Ko­ i­ ni­ i mo­ u po­ re­ u­i ske­ i­ a­ je na zah­ev ili ažu­ i­ a­i soft­ er rs c g k n t nr n t rr t v ako je to do­ vo­je­ o po­i­i­ om na cen­ral­ oj kon­ o­i z l n ltk t n z l Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima