Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 57

3. Sta­bil­nost: vi­ ­ u­ l­ a ma­ i­ a koja rt e n šn je pot­ u­ o odvo­e­ a od har­ ve­ a zna­ p n j n d r či veću ot­ or­ ost, sma­ je­ je za­ to­a i p n n n s j bo­ju do­ tup­ ost si­ te­ a, što za­ z­ rat l s n s m u v omogućava veću pro­ uktivnost. d ko­u, ali i sve, sla­ e tač­ e u po­ lov­ j b k s noj mre­ i da bi ostva­ i­i svo­e kri­ i­ ž rl j m nal­ e ci­je­ e. Iz tog raz­o­ a vir­ u­ l­ a n l v l g t en okru­ e­ ja su jed­ a­ o ra­ ji­ a pre­ a ž n n k n v m većini ob­i­ a zlo­ a­ er­ ih pro­ rama, lk n m n g re­ er­ noj ko­ i­i po­ a­ a­ a ili skla­ iš­ z v pj d t k d tu, efi­ a­ no čineći sve po­ at­ e ce­e k s d k l or­ a­ i­ a­ i­e la­ o pri­ tu­ ač­ im. g nz cj k s p n Po­ to­i mit da su vir­ u­ l­ e ma­ i­ s j t en š ne in­ e­ ent­ o si­ ur­ i­e ne­ o fi­ ičke h r n g nj g z 4. Cen­tra­li­zo­va­no upra­vljanje: vir­ u­ l­ i si­ te­ i mo­ u se od­ ah t en s m g m stvo­ i­ i ka­ a su po­ reb­ i, me­ a­ rt d t n n džo­ a­ i i kon­ i­ u­ i­ a­ i cen­ ral­ o, što v t fg rs t t n sma­ ju­e ad­ i­ i­ tra­ iv­ e troš­ o­ e n j mns t n k v ko­i su usme­ e­ i na IT po­ rš­ u. j r n d k uključujući i zlo­ a­ er­ e e-mail pri­ n m n lo­ e, faj­o­ e ko­i se neo­ laš­ e­ o g l v j v ć n pre­ ­ i­ a­u uz zva­ ič­ e faj­o­ e, bot­ uz m j n n l v net tro­an­ e, mre­ ne cr­ e, pa čak i j c ž v ci­ja­ e "spe­ r" fi­ ing na­ a­ e. l n a š p d Ne­ e­ bed­ a vir­ u­ l­ a okru­ e­ ja b z n t en ž n za­ ra­ o mo­ u da otvo­ e vra­ a pre­ p v g r t ma ostat­ u mre­ e ko­i je ina­ e neo­ k ž j č be­ be­ en. Na pri­ er, ako na­ a­ ač z đ m p d kom­ ro­ i­ u­e jed­ u vir­ u­ l­ u ma­ i­ p mt j n t en š nu i na­ e na­ in da stig­ e do hi­ er­ đ č n p vi­ o­ a, on ta­ a ima pri­ tup sva­ oj z r d s k VM na tom ho­ tu. Po­ ed vir­ u­ l­ ih s r t en desk­ o­ o­ a, na­ a­ ač bi po­ en­ i­al­ t p v p d t cj no mo­ ao pri­ tu­ i­ i sva­ oj vir­ u­ l­ oj g s pt k t en ma­ i­ e. Isti­ a je da su VMS ma­ je šn n n ose­ lji­ e na pret­ je kao što su spaj­ t v n ver i ran­ om­ er, ali kao što je već po­ s v me­ u­ o ovi si­ te­ i su i da­je u sta­ n t s m l nju da se za­ a­ e dru­ im ob­i­ i­ a r z g lcm mal­ e­ a. Na kra­u krajeva, VMS su v r j sa­ o ka­ i­e za ser­ e­ e, a saj­ er-kri­ m pj v r b mi­ al­ i že­e pri­ tup baš po­ a­ i­ a n c l s d cm na tim ser­ e­ i­ a. v rm U av­ u­ tu 2012, bez­ ed­ o­ na in­ g s b n s du­ tri­a su­ ­ i­a se sa Cri­ is/Mor­ ut s j oč l s c zlo­ a­ er­ im pro­ ra­ om, ko­i je bio n m n g m j je­ an od pr­ ih pri­ e­ a­ a zlo­ a­ er­ d v m r k n m nih pro­ ra­ a spe­ i­al­ o di­ aj­ i­ a­ g m cj n z nr nih za vir­ u­ l­ e ma­ i­ e. Ovaj mal­ er t en šn v Bez­bed­nost vir­tu­el­nog okru­ e­ ja ž n Vi­ ­ u­ ­i­ a­ i­a je si­ u­a­ i­a fi­ ič­ og r t el z c j m l cj z k okru­ e­ ja har­ ve­ a, di­ aj­ i­ a­ a ta­ ž n d r z nr n ko da omogući soft­ er, uključujući i v mal­ er, da se po­ a­ a­u isto kao što v n š j bi ina­ e. Tvor­ i mal­ e­ a će ci­ja­ i bilo č c v r l t Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima