Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 54

kojima ni­ u upo­ na­ i. Ovi problemi s z t su ra­ umljivi, po­ eb­ o imajući u vi­ u z s n d da je je­ an od tra­ i­ i­ ­ al­ ih prin­ i­ d d c on n c pa ko­i je slu­ io kao osno­ a za in­or­ j ž v f ma­ i­ ­ u bez­ ed­ ost go­ i­ a­ a bio c on b n dn m - pre­ ­ mi kon­ ro