Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 52

EY Ni­ o­a Jo­ i­ e­ ić, vi­ i kon­ ul­ ant za IT kon­ ul­ ant­ ke uslu­ e, EY, Sr­ i­a k l vć v š s t s t s g bj Ivan Dra­ aš, vi­ i kon­ ul­ ant za IT kon­ ul­ ant­ ke uslu­ e, EY, Sr­ i­a g š s t s t s g bj Ka­ko iz­gra­di­ti po­ve­re­nje u cloud? Pet­na­est mi­nu­ta va­šeg vre­me­na i kre­dit­na kar­ti­ca. To­li­ko je po­treb­no da bi­lo ko u okvi­ru or­ga­ni­ za­ i­e po­ ta­ e ko­ i­ nik cloud uslu­ a. La­ o­ a ko­ iš­ e­ ja je je­ an od ključ­ ih raz­o­ a zbog ko­eg cj s n rs g k ć r ć n d n l g j po­e­ in­ i, po­ lov­ e je­ i­ i­ e ili či­a­ a ode­je­ ja sve češ­ e ko­ i­ te uslu­ e cloud pro­ aj­ e­ a. Kra­em j d c s n dnc t v l n ć rs g v d r j 2013. go­ i­ e, In­er­ a­i­ ­ al Da­a Cor­ o­ a­ion (IDC) je ob­a­ i­a re­ ul­a­e is­ra­ i­ a­ ja ko­i su uka­ dn t n t on t p r t j vl z t t t žv n j zi­ a­i na to da će po­roš­ ja ko­a od­a­ i na cloud ser­ i­ e ši­ om sve­a do­ ti­ i 47,4 mi­i­ar­ e USD. v l t n j l z vs r t s ć lj d Me­ u­im, naj­ o­ i­a is­ra­ i­ a­ ja uka­ u­u na to da će po­roš­ ja ve­ a­ a za cloud uslu­ e do 2017. đ t n vj t žv n z j t n z n g go­ i­ e do­ ti­ i 107 mi­i­a­ ­ i USD. dn s ć l j rd Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima