Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 49

U raz­ o­ o­ u sa struč­ ja­ i­ a iz g v r n cm nad­i.in­o sa­ na­i smo da je ta plat­ j f z l for­ a mi­ ri­ a­ a s lo­ al­ e in­ ra­ truk­ m g r n k n f s tu­ e di­ ekt­ o u Mic­ o­ oft Azu­ e, u r r n r s r svom pro­ uk­ i­ ­ om sta­ ju. Mi­ ra­ i­ d c on n g c ja je oba­ lje­ a go­ o­ o neo­ et­ o i bez v n t v s n ika­ vog dow­ ti­ e-a. Uku­ an ulo­ e­ k n m p ž ni na­ or u mi­ ra­ i­u me­ i se sa­ i­ a, p g cj r tm a ne da­ i­ a. nm Igor Ma­ ić, je­ an od osni­ a­ a r d v č i glav­ i pro­ ra­ er nad­i.in­o, ka­ e: n g m j f ž "Teh­ ič­ e i ad­ i­ i­ tra­ iv­ e aspek­ n k mns t n te pro­ek­ a ve­ o­ at­ o ne tre­ a ni j t r v n b di­ ku­ o­ a­ i, za­ o što na­ on mi­ ra­ s t v t t k g ci­e kon­ tan­ an mo­ i­ o­ ing ser­ e­ j s t nt r v ra ni­e neo­ ­ o­ an, bac­ up je au­ j ph d k to­ at­ ki, pa je čak i u mo­ en­ i­ a m s m tm po­ e­ a­ e op­ e­ e­ e­ o­ ti ser­ e­ a v ć n t r ć n s v r ska­a­ il­ ost pot­ u­ o au­ o­ a­ i­ o­ l b n p n t m tz va­na.“ On na­ o­ i i da je nad­i.in­o, od mo­ v d j f men­ a pre­a­ ka na Mic­ o­ oft Azu­ e t l s r s r cloud, vi­ eo mno­ o­ tru­ e pred­ o­ d g s k n sti. Ni­je bi­lo pre­pre­ka pri do­da­va­nju ka­ o apli­ a­ i­e za ope­ a­ iv­ i si­ tem k k cj r t n s Win­ ows 8, ta­ o i mo­ il­ ih apli­ a­ i­ d k b n k c ja za Win­ ows Pho­ e, ali i An­ roid. d n d "Nad­i.in­ o već tri go­ i­ e ra­ i i ra­ j f dn d ste u okvi­ u Mic­ o­ oft Azu­ e-a i za r r s r nas tre­ ut­ o ne po­ to­i al­ er­ a­ i­ a n n s j t n tv ko­a bi na pod­ed­ ak na­ in po­ ri­a j j n č k l sve po­ re­ e za in­ ra­ truk­ u­ om", t b f s t r za­ lju­ u­e go­ po­ in Ma­ ić. Io k č j s d r Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima