Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 44

ITBS rešenja itbs.:ERP In­ e­ ri­ an in­ or­ a­ i­ ­ i si­ tem ko­i t g s f m c on s j po­ ri­ a sve ključ­ e po­ lov­ e pro­ e­ e k v n s n c s u kom­ a­ i­i (na­ av­ a, pro­ a­a, pro­z­ p nj b k d j i vod­ ja, za­i­ e, fi­ an­ i­e, con­ rol­ing...). n lh n sj t l Omo­ u­ a­ a ne sa­ o pra­ e­ je i ana­ g ć v m ć n li­ u po­ lo­ a­ ja, već upra­ lja­ je svim z s v n v n po­slov­nim ak­tiv­no­sti­ma. itbs.:Doc­Man In­ or­ a­ i­ ­ i si­ tem za upra­ lja­ je f m c on s v n do­ u­ en­ a­ i­om omo­ u­ a­ a skla­ k m t cj g ć v diš­te­nje svih elek­tron­skih do­ku­me­ na­ a, nji­ o­ o hi­e­ ar­ ij­ ko or­ a­ i­ o­ t h v j r h s g nz va­ je, di­ tri­ u­ i­u i pre­ ­ i­ a­ je do­ n s b cj uz m n ku­ e­ a­ a, ver­ i­ ­ i­ a­ je, za­ lju­ a­ m n t z on s n k č va­ je, kon­ ro­u pri­ tu­ a. Ta­ o­ e je n t l s p k đ omo­ u­ e­ o i pre­ ra­ i­ a­ je do­ u­ e­ g ć n t žv n k m na­ a di­ ekt­ o po sa­ r­ a­u. t r n dž j itbs.:SMSBu­si­nessSu­i­te Soft­ er­ ki pa­ et ko­i omo­ u­ a­ a v s k j g ć v dvo­ mer­ u SMS ko­ u­ i­ a­ i­u iz­ e­ s n m nk cj m đu ITBS IS i mo­ il­ ih te­e­ o­ a. De­ b n l f n fi­ i­ a­ je do­ a­ a­a u IS ko­i će ini­ i­ ns n g đ j j c ra­ i sla­ je od­ o­ a­ a­u­ ih SMS po­ u­ t n g v r j ć r ka, od­ o­ no de­ i­ i­ a­ je SMS po­ u­ a n s fns n r k ko­e se ša­ju u IS i ini­ i­ a­u od­ e­ e­ e j l cr j r đ n do­ a­ a­e u istom. g đ j za elektronsko ban­kar­stvo, wor­kflow re­ gi­ tra sta­u­ a šte­a, ve­i­i­ a­ i­e po­e­ i­ ač­ s t s t rfk cj j dn nih sta­tu­sa i de­fi­ni­sa­nja pra­va li­kvi­da­ci­je šte­ta, uplo­a­da sli­ka i svih re­le­vant­nih do­ ku­me­na­ta i in­ter­net pri­ja­va šte­ta. Teh­ ič­ i pre­ le­ i n k g d Mo­ ul za upra­ lja­ je po­ lo­ i­ a na d v n s vm sta­ i­ a­ a za teh­ ič­ i pre­ led vo­ i­ nc m n k g z la omo­ u­ a­ a evi­ en­ i­u i uvid u sve g ć v d cj iz­ r­ e­ e teh­ ič­ e pre­ le­ e, te vo­ e­ vš n n k g d đ nje elek­ ron­ ke knji­ e iz­ r­ e­ ih pre­ t s g vš n gle­ a. Ta­ o­ e je omo­ u­ e­ a ana­i­ a d k đ g ć n lz iz­ r­ e­ ih teh­ ič­ ih pre­ le­ a po sta­ vš n n k g d tu­ i­ a (is­ ra­ an, ne­s­ ra­ an vra­ en, sm p v i p v ć ne­is­pra­van od­bi­jen...), kao i upra­vlja­ nje ce­ ov­ i­ om da­ bi­ a i au­ o­ at­ n nk ž n t m sko štam­pa­nje po­trebnih uplat­ni­ca. Mo­ ul je di­ ekt­ o po­ e­ an sa mo­ d r n v z du­om za pro­ a­u osi­ u­ a­ ja i une­ l d j g r n ti po­da­ci se au­to­mat­ski pre­no­se i na po­i­ u osi­ u­ a­ ja. ls g r n Fi­nan­sij­sko po­slo­va­nje Knji­ e­ je u glav­ u knji­ u se vr­ i au­ ž n n g š to­ at­ ki iz dru­ ih po­ lov­ ih pro­ e­ a, a m s g s n c s pre­ a de­i­ i­ a­ im še­ a­ a knji­ e­ ja. m fns n m m ž n • Kont­ i plan n • Glav­ a knji­ a n g • Na­og za knji­ e­ je l ž n • Še­ e knji­ e­ ja m ž n • Fi­ an­ ij­ ke kar­ i­ e po raz­i­ i­ im n s s tc lčt ana­li­ti­ka­ma • IOS • Bla­ aj­ ič­ o po­ lo­ a­ je g n k s v n • Knji­ na odo­ re­ ja/za­ u­ e­ ja ž b n d ž n • Knji­ a ula­ nih fak­ u­ a g z t r • Elek­ ron­ ki iz­ od i au­ o­ at­ ko po­ t s v t m s ve­ i­ a­ je stav­ i zv n k • Elek­ ron­ ki­na­og za pla­ a­ je t s l ć n itbs.:Smar­tIn­su­ran­ce itbs.:Smar­ In­ u­ an­ e je si­s tem t s r c poslov­ og iz­ eš­ a­ a­ ja ko­i omo­ u­ a­ n v t v n j g ć va sta­ i­ ti­ u, upo­ ed­ e pre­ le­ e i pra­ ts k r n g d će­ je tren­ o­ a po­ lo­ a­ ja. Svi pre­ le­ i n d v s v n g