Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 26

buduć­ o­ ti, pri če­ u smo sve­ ni da n s m s ka­ a do to­ a do­ e sle­ i po­ a­ lja­ d g đ d n v nje i pro­ i­ e­ je ka­ a­ i­ e­ a. Sa po­ lo­ šr n p ct t s va­ jem na ku­ lje­ oj in­ra­ truk­ u­ i za n p n f s t r tre­ ut­ o po­ e­ a­ je po­ re­ a mo­ a­i n n v ć n t b r l bi­ste da do­dat­no in­ve­sti­ra­te u opre­ mu, bez ob­ i­ a na to da li je po­ e­ zr v ća­ a po­ re­ a po­ lo­ a­ ja fo­ u­ i­ a­ a n t b s