Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 25

ali ve­ u­e­ o da bi bi­a po­ a­ a­ a­u­ a. r j m l r ž v j ć Pi­ta­nje bez­bed­no­sti Osnov­ni pro­tiv­ar­gu­ment za Cloud teh­ o­o­ i­u je ni­ o si­ ur­ o­ ti po­ a­ n l gj v g n s d ta­ a. Upra­ o ozbilj­ a in­ ra­ truk­ u­ a, k v n f s t r struč­ o oso­ lje, ozbilj­ a soft­ er­ ka n b n v s zaš­ it­ a po­ rš­ a da­ a cen­ ra, kao i t n d k t t be­ up i si­ tem za opo­a­ ak od ka­a­ k s r v t stro­ e, po­ ed stan­ ar­ a ISO 27001 I f r d d ISO9001 ko­e CO­ ING mo­ a da za­ j M r do­ o­ji da bi se uopšte ba­ io pru­ v l v ža­ jem ovih uslu­ a, opi­ lji­ a su ga­ n g p v ran­ i­a si­ ur­ o­ ti po­ a­ a­ a u CO­ cj g n s d t k MING clo­ ­ u. Me­ u­ im, mi vi­ e vo­ ud đ t š li­mo da oprav­da­mo po­ve­re­nje kroz is­ u­ tvo na­ ih ko­ i­ ni­ a, a da ga osi­ k s š rs k gu­ a­ o Ugo­ o­ om o ni­ ou pru­ a­ r m v r v ž nja uslu­ a ( SLA-Ser­ i­ e Le­ el Agre­ g vc v e­ ent i NDA-Non Di­ clo­ u­ e Agre­ ­ m s s r e ment). Tu je i prak­ a u sve­ u ko­a je i s t j na­ a bi­a pod­ trek da čvr­ to ve­ u­e­ m l s s r j mo u Cloud teh­ o­o­ i­u. A ka­ a go­ n l gj d vo­ri­mo o ova­kvom ni­vou bez­bed­no­ sti po­ a­ a­ a, mo­ a­ o se osvr­ u­ i i d t k r m n t na fi­ an­ ij­ ku neo­ rav­ a­ ost in­ e­ ti­ n s s p d n v s ra­ ja u opre­ u, ljud­ tvo i zna­ je ko­ n m s n je bi kom­pa­ni­je mo­ra­le da pre­du­zmu ka­ o bi ga po­ ti­ le. Ko­ iš­ e­ jem CO­ k s g r ć n MING Cloud uslu­ a kom­ a­ i­e ima­u g p nj j na ras­ o­a­ a­ ju ovaj ko­ o­ i­ et. p l g n m dt Sve­tli pri­me­ri Ta­ o je je­ an naš ko­ i­ nik, či­e je k d rs j ce­o po­ lo­ a­ je u Cloudu za­ed­ o sa l s v n j n MC Dyna­ ics NAV-om, pro­ e­ io da m c n je za pet go­ i­ a ko­i­ o ra­ i sa na­ a dn lk d m u Clo­u­du nje­go­vo ukup­no ula­ga­ nje u IT če­ i­ i pu­ a ma­ je ne­ o da se tr t n g od­u­ io da ku­ u­e opre­ u. l č p j m Dru­ i naš ko­ i­ nik je imao ogrom­ g rs ne in­ ra­ truk­ ur­ e gu­ it­ e na svo­oj f s t n b k j lo­ a­ i­i u maj­ kim po­ la­ a­ a, ali je k cj s p v m na dru­ oj lo­ a­ i­i po­ re­ ut osnov­ i g k cj k n n deo po­ lo­ a­ ja na CO­ ING Cloud s v n M ser ­vi­si­ma i on je neo­me­ta­no na­sta­ vio sa osnov­ im de­om po­ lo­ a­ ja. n l s v n Eto sve­ log pri­ e­ a za Cloud, ko­ t m r ji se za­­ ta do­ o­ io. Is­ ra­ i­ a­ ja po­ is g d t žv n ka­ u­u da bi čak 80% kom­ a­ i­a ko­e z j p nj j po­ lu­u da­ as u sve­ u, uko­i­ o bi im s j n t lk se de­ i­a ka­ a­ tro­ a ovog ti­ a, pre­ sl t s f p sta­e da po­ to­e u ro­ u od šest me­ l s j k se­ i na­ on ka­ a­ tro­ e. Još ni­ o se ni­ c k t s f k je usu­dio da na­pra­vi ova­kvu sta­ti­sti­ ku za na­ u ze­ lju i maj­ ke po­ la­ e, š m s p v na osno­ u is­ lju­ i­ o na­ eg is­ u­ tva, v k čv š k s Pri­la­go­dlji­vost kao prednost Još jed­ a od pred­ o­ ti ove teh­ o­ n n s n lo­ i­e je flek­ i­ il­ ost, od­ o­ no kon­ gj sb n n s stant­ o pri­a­ o­ a­ a­ je IT-ja po­ lo­ n l g đ v n s va­ ju. Ka­ a­ i­ e­ e je vr­o la­ o po­ e­ a­ n p ct t l k v ć ti i sma­ ji­ i, a sve pre­ a po­ re­ a­ a n t m t b m po­ lo­ a­ ja. Pri kre­­ a­ ju sop­ tve­ e IT s v n ir n s n in­ ra­ truc­ u­ e uvek se di­ en­ i­ ­ i­ u f s t r m z on š po­ re­ e za bar pet na­ ed­ ih go­ i­ a. t b r n dn Da­ le, in­ e­ ti­ a­ o u ono što nam k v s r m tre­ ut­ o ni­e po­ reb­ o, da bi­ mo n n j t n s taj ka­ a­ i­ et is­ o­ i­ tili tek u ne­ oj p ct k rs k Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima