Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 15

Ipak, ako če­ to vo­ i­ e i u du­ em pe­ s zt ž ri­ ­ u, on­ a ku­ o­ i­ a vo­ i­a ima fi­ od d p vn zl nan­ ij­ ko oprav­ a­ je. Po­ ed ce­ e, s s d n r n po­sto­je i dru­ga pi­ta­nja ko­ja tre­ba raz­ o­ ri­ i, kao što su per­ o­ ­ an­ e, m t t f rm s bez­ ed­ ost, us­ la­ e­ ost s re­ u­a­ i­ b n k đ n g l t vom, ugo­ o­ i o ni­ ou uslu­ a, i do­ v r v g stup­nost. Cloud stra­ e­ i­a je od t gj suš­ in­ kog zna­ a­a t s č j Bez ob­ i­a da li se ko­i­ ti jav­ i zr rs n cloud, kre­­ a pri­ at­ i cloud ili pri­ ir v n me­ ju­e hi­ rid­ o re­ e­ je, neo­ ­ od­ n j b n š n ph no je da se spe­ i­ ič­ i zah­ e­ i uklju­ e cf n t v č u do­bro raz­vi­je­nu cloud stra­te­gi­ju. To ni­e jed­ o­ ta­ an po­ ao, jer je po­ j n s v s treb­ o obra­ i­ i pa­ nju na sve aspek­ n tt ž te per­ or­ an­ i, bez­ ed­ o­ ti, kon­ ro­ f m s b n s t le i do­stup­no­sti. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima