Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 13

Ce­ IT je vo­ e­ i svet­ ki sa­am u obla­ B d ć s j sti pro­e­ i­ ­ al­ e pri­ e­ e in­or­ a­ i­ f s on n m n f m c o­ o-ko­ u­ i­ a­ i­ ­ ih teh­ o­o­ i­a, sa n m n k c on n l gj tra­ i­ i­om du­ om od če­ i­ i de­ e­ i­e. dcj ž tr c nj To­ om pet da­ a mar­ a Ce­ IT pred­ ta­ k n t B s vlja epi­ en­ ar di­ i­ al­ og sve­ a: 2014. je c t gt n t oku­ io vi­ e od 4.000 iz­a­ a­ a iz 70 ze­ p š l g č ma­ja i 210.000 pro­e­ i­ ­ a­a­ a, od če­ l f s on l c ga je sva­ i tre­ i bio iz top-me­ adž­ k ć n men­ a. Po­ lo­ i za­ o­ e­ i na Ce­ IT-u t s v p č t B 2014. no­ e ukup­ u vred­ ost od oko s n n 25 mi­i­ar­ i evra. lj d U okvi­ u kon­e­en­ ij­ kog de­a saj­ a r f r cs l m 2014. je na­ tu­ i­o 140 vr­ un­ kih go­ s pl h s vor­ i­ a, iz­