Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 12

Po­ iv za učeš­ e na saj­ u z ć m in­ or­ a­ i­ ­ ih teh­ o­o­ i­a f m c on n l gj i te­e­ o­ u­ i­ a­ i­a l k m nk cj Ce­ IT 2015 B Ne­ ač­ i sa­am u Ha­ o­ e­ u (“De­ tsche Mes­ e Han­ o­ er”) sa svo­im zva­ ič­ im pred­ tav­ iš­vom m k j n v r u s n v j n n s n t u Sr­ i­i ”Pro­ x­ o d.o.o. po­ i­ a kom­ a­ i­e da se pri­a­ e za učeš­ e na na­ ed­ om saj­ u Ce­ IT ko­i bj E p ” zv p nj j v ć r n m B j se odr­ a­ a u Ha­ o­ e­ u od 16. do 20. mar­a 2015. ž v n v r t Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 160 :: specijalno uzdanje