Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 10

stra­ u­u da bi kao re­ ul­ at to­ a mo­ h j z t g glo da do­ e do neovlašćenog pristu­ a đ p po­ a­ i­ a. Iz tog raz­o­ a, ko­ i­ ni­ i sve d cm l g rs c vi­ e pri­ e­ ju­u in­ e­i­ ent­ e ključ­ e si­ š m n j t lg n n ste­ e upra­ lja­ ja treće stra­ e (thirdm v n n mre­ e od stra­ e ser­ is pro­ aj­ e­ a. ž n v v d r Uslu­ e mo­ u bi­ i u raz­i­ i­ im ure­ a­i­ g g t lčt đ j ma, kao što su ra­ u­ a­ i i mo­ il­ i ure­ č n r bn đa­i. Ser­ i­ i mo­ u da uklju­ u­u IP te­e­ j vs g č j l fo­ i­u, ob­e­ i­ je­ o sla­ je po­ u­ a, video nj j dn n n r k ra ko­a se ko­i­ ti is­ lju­ i­ o za poje­ i­ ač­ j rs k čv dn ne or­ a­ i­ a­ i­e, bez ob­ i­a da li se nji­ a g nz cj zr m upra­ lja in­er­ o ili od neke treće stra­ e i v t n n bi­o da je  ho­ to­ a­ a in­er­ o ili eks­er­ o. l s vn t n t n Pred­ ­ i­ a­ je projekta pri­ at­ og uz m n v n party key ma­ a­ e­ ent systems) ka­ n g m ko bi obez­ e­ i­i svo­e po­ at­ e. b dl j d k kon­e­ en­ i­e i mo­ il­ e eks­ en­ i­e. f r cj b n t zj clouda zah­ e­ a zna­ a­an ni­ o i ste­ en t v č j v p an­ a­ o­ a­ ja za vir­ u­ ­i­ aciju po­ lov­ g ž v n t al z s nog okru­ e­ ja i bo­ju or­ a­ i­ a­ i­u da ž n l g nz cj se pro­ e­ e od­u­ e o postojećim re­ c n l k sur­ i­ a. Na­ on to­ a mo­ e da do­ e sm k g ž đ do po­ olj­ anja poslo­ a­ je, ma­ a tre­ b š v n d ba ima­ i na umu da sva­ i ko­ ak u t k r Ob­e­ i­ je­ e ko­ u­ i­ a­ i­e j dn n m nk cj kao servis U UCa­ S mo­ e­u, mul­ i­ lat­orm­ a d l tp f ske ko­mu­ni­ka­ci­je su upa­ko­va­ne preko Mo­de­li im­ple­men­ta­ci­je Pri­ at­ i cloud v n Pri­ at­ i cloud je cloud in­ra­ truk­u­ v n f s t XX Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106