Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 45

pilotne letelice, robotske siste- me, pametne kućne uređaje i no- sive uređaje, ostvariće snažan rast sa petogodišnjim CAGR od 20,6%. IDC očekuje da će do 2022. više od 5% konzumerske potrošnje biti na ove nove tehnologije. Pametni kućni uređaji i pametne nosive stvari predstavljaće više od 80% ukupne potrošnje na nove tehnologije u 2019. Pametni kućni uređaji takođe će biti tehnološka kategorija sa najbržim rastom sa petogodišnjim CAGR od 38%. „Povezane tehnologije transfor- mišu korisničke aktivnosti i navike, postajući sve više integrisane u nji- hov svakodnevni život. To podstiče IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193