Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 44

Predviđanje IDC Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja redakcija@internetogledalo.com Konzumerska potrošnja na tehnologiju će dostići 1,3 triliona dolara ove godine... Predviđa se da će konzumerska potrošnja na tehnologiju dostići 1,32 triliona dolara u 2019. godini, što je povećanje od 3,5% u odnosu na 2018. Prema prvom IDC-jevom Svetskom polugodišnjem vodiču za potrošnju od strane povezanih korisnika, (Worldwide Semiannual Connected Consumer Spending Guide), konzumerske kupovine tradicionalnih i novih tehnologija će ostati snažne u periodu prognoze od 2018. do 2022. godine, dostižući 1,43 triliona dolara 2022. godine, uz petogodišnju kombinovanu godišnju stopu rasta (CAGR) od 3%. T radicionalne tehnologije – personalni računari, mobi- lni telefoni i servisi mobilnih telekomunikacija – će činiti više od 96% ukupne konzumerske potrošnje 2019. godine. Servisi mobilnih tele- komunikacija će predstavljati više od polovine tog iznosa tokom peri- oda prognoze, praćeni mobilnim telefonima. Rast potrošnje na tradi- cionalne tehnologije biće relativno spor, sa CAGR od 2,4% tokom peri- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 oda na koji se odnosi predviđanje. Disrupcija kao prilika Nasuprot toga, nove tehnologi- je, uključujući AR/VR slušalice, bes-