Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 42

čaki C-level”, piše ona u svom po- stu. „Na stranu partneri, zapamtite da su korisnici pokretačka snaga ku- povine. Za njih, orkestriranje pot- punog IoT rešenja može da bude zastrašujući i naporan proces koji uključuje značajna istraživanja i če- sto izgradnju vlastitog rešenja bez kontrole. Ovaj scenario je još jedna prilika da se investira u edukativne marketinške inicijative koje osnažuju i ujedinjuju partnere i korisnike kada koriste vaše rešenje.” 3. Setiti se da su senzori svuda „Krajnje tačke, senzori, udalje- ni uređaji... Ovi delovi hardvera su svuda i nastavljaju da izvlače korist od obimnih investicija u zdravstvo, poljoprivredu, maloprodaju i mnoge druge industrije. IoT je izgrađen oko milijardi sakupljača podataka sa skoro neograničenim vekom tra- janja baterija i sposobnostima in- teligencije na nivou mašina. Drugim rečima, ova industrija ne samo što je ovde, već je tu da ostane”, podseća Meghan Brockmeyer. „Čak i ako kompanije nemaju u potpunosti ra- zvijene platforme ili strategije koje koriste prednosti IoT-a, provajderi pronalaze nove i uzbudljive načine da implementiraju ove senzore u svakodnevni život brzinom munje. Sa toliko mnogo mogućnosti za u- speh IoT-a, IoT marketari bi treba- lo da oblikuju široku mrežu sadržaja da bi povećali svoju relevantnost na tržištu.” 4. Naglasiti hitnost vendorskih odluka „IoT je izvod iz Big Data – indu- strije koja okuplja analitiku u real- nom vremenu, ogromne količine po- dataka i uvide u mašinsko učenje. Ma koliko izgledali slično, IoT je za- pravo prilično različit od IT-a. Je- dnostavno rečeno, on je mnogo komplikovaniji i kompleksniji, što znači da marketari moraju nastoja- ti da izgrade veliki uticaj kada ko- municiraju sa potencijalnim klijenti- ma. Tradicionalni tehnološki vendo- ri mogu biti naviknuti na duže peri- ode aktivacije za velike IT inicijative, a za vas kao IoT marketara ovo je šansa da naglasite hitnost vendor- skih odluka u cilju zadržavanja kon- kurentnosti na tržištu”, navodi dalje Meghan Brockmeyer. 5. Napredovati izvan buzzworda do rezultata „Na kraju krajeva, marketari moraju da Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 idu dalje od razmetljivih reči i da se fokusiraju na isprobane i istin- ske poslovne rezultate. Klijenti žele da znaju šta će dobiti kada budu u partnerskom odnosu sa vašom organizacijom, a odgovor- nost je marketara da pokaže kako će odnos biti obostrano koristan. Fokusiranje na strateške inicijative takođe će pomoći da se katalizuju razgovori sa širokom grupom zain- teresovanih strana u organizaciji, od IT-a do C-levela. Ako kao marketar ne razgovarate sa pravim ljudima, vodite napornu bitku. Međutim, pokažite merljiv uspeh i rezultate, i u poziciji ste da pobedite”, savetu- je Linkedinov stručnjak za tech mar- keting. Za više od ovoga IoT je se brzo i stalno menja, ali to ne znači da nema mogućnosti za pa- metne marketare. Sa pravom strate- gijom i alatima, IoT marketari mogu istinski da se takmiče i vode ovaj uz- budljiv prostor. Ako tražite još načina da se bolje plasirate na tržištu da bi se takmičili i pobedili u IoT-u, ostanite u toku sa svim stvarima vezanim za tech mar- keting pretplaćivanjem na LinkedIn Marketing Blog. Io