Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 40

napreduje treba da očekujemo nje- nu migraciju na 5G. • Rešenja za skladištenje i pri- stup: Ova rešenja pomažu pri skladištenju i arhiviranju podata- ka koje su kreirali senzori ili onoga što je uhvaćeno iz komunikacione mreže. U IoT-u postoji beskrajna ko- ličina podataka i vendori storidža pomažu u procesiranju i pohranji- vanju tih informacija. • Rešenja za upravljanje i obradu podataka: Vendori menadžmenta i obrade organizuju i sortiraju IoT podatke kako bi proizveli detaljne uvide, trendove i rezultate. Pošto napredne IoT mogućnosti pokreću inteligentnije poslovne o- dluke, očekuje se da se pojave novi učesnici i podstaknu veći provajderi usluga i tehnološki stručnjaci koji će povećati uticaj IoT-a. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 Evo pet načina da se marketari ši- rom IoT pejzaža probiju i pokrenu održivi rast zbog B2B i B2C kori- snika, koje navodi Meghan Broc- kmeyer. 1. Napraviti uslove za kontinuirani uspeh „Razmena poruka brenda mora da bude dugoročna, a ne jedno-