Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 38

Internet of Things Marketing Pripremio: Ivan Gojković redakcija@internetogledalo.com Definisanje vrednosti u IoT prostoru Pet marketinških pristupa koji će biti od pomoći... I nternet stvari (Internet of Things - IoT), kovanica skrojena od strane mnogih kao „sledeća industrijska revolucija tehnologije”, dodaće veću složenost i inteligen- ciju digitalnom životu kakav pozna- jemo, tvrdi Meghan Brockmeyer, rukovodilac Enterprise Technology Marketinga u LinkedInu, poznata po svojim postovima iz oblasti tech marketinga, prodaje i B2B marke- tinga. Ona podseća da je Marketo još pre izvesnog vremena izvestio da više od polovine vodećih svetskih mar- ketara očekuje da IoT napravi revo- luciju u marketinškom okruženju do 2020. godine. Ovo, zajedno sa po- slovnim liderima, vendorima i kupci- ma koji se trude da bolje razumeju istinski uticaj IoT servisa na njihove proizvode i organizacije, signalizira da će IoT imati trajni uticaj na korpo- rativne i korisničke pejzaže. Po mišljenju autorke teksta obja- vljenog na popularnoj društvenoj mreži, ovo uzbuđenje za IoT mar- ketare (kao i činjenica da će do 2021. godine više od 65% srednjih i velikih preduzeća koristiti eksterne IoT ser- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 vise za najmanje polovinu svojih na- pora na izgradnji rešenja) predsta- vlja jedinstvenu priliku da edukuju kupce, povežu izolovane donosioce odluka i gomilaju novi mindshare. „IoT marketari će igrati značajnu ulogu u pružanju pomoći i podsti- canju ekspertize potrebne tim ko- risnicima da bi prevazišli ključne izazove implementacije, kao što su privatnost, standardizacija i mrežna integracija”, navodi ona. Prema zapažanju Meghan Brock- meyer, osvajanje korisnika na dana- šnjem veoma fragmentiranom tržištu