Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 36

od lokacija neisplativom, a negde i neizvodljivom. Pružaoci VCaaS uslu- ga svoje servise hostuju u sigurnim i uvek dostupnim data centrima i time ih čine uvek dostupnim. Dovoljan je priključak na internet. Šta odabrati? Na tržištu postoje dva tipa pruža- laca VCaaS usluga. Prvi pružaju pri- stup njihovim servisima kroz BYOD pristup, gde se BYOD uglavnom o- dnosi na lične uređaje poput smart- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 phonea i računara (primer je Zoom, BlueJeans, Videxio…), a drugi doda- tno nude i hardverski video-konfe- rencijski kodek koji se može integri- sati sa VCaaS uslugom za zahtevni- je korisnike koji imaju potrebe za većim video i audio kvalitetom kod udaljenih sastanaka (LifeSize, Clear- One, Cisco…). Od video-konferencijskih pro- izvođača koji još nisu odlučili da ponude tržištu svoju VCaaS uslu- gu (barem ne direktno) izdvaja se Polycom koji u svom portfoliju, osim