Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 32

najveći rast očekuje se u računarskoj industriji i industriji mobilnih tele- fona i tableta. Još jedna od grana koja takođe beleži rast je gaming, a očekuje se da će i USB fleš memorije nastaviti sa rastom. Potražnja u Srbiji Kakva je situacija u Srbiji? Šta naši potrošači najčešće traže kada je u pitanju memorija? Kada su u pitanju pojedine ka- tegorije fleš proizvoda, primetan je porast u sva tri ključna segmenta prošle godine u odnosu na pretprošlu. UBS fleš memorijski proizvodi, kao i memorijske kartice, u Srbiji beleže rast od po preko 20%, dok je potražnja za SSD uređajima značajno porasla – na celokupnom tržištu za 82%. Kingston kod nas beleži gotovo dupli rast u sve tri kategorije u odnosu na rast celo- kupnog srpskog tržišta, pa je tako na primer u našem slučaju za SSD-ove zabeležen skok od čak 175%. Korisnici u Srbiji već su posta- li svesni prednosti koje SSD dono- si u odnosu na tradicionalne HDD uređaje, od kojih su u proseku i do deset puta brži. Takođe, čak i među SSD korisnicima je sve više onih koji su svesni šta znači prelazak sa Sata na NVMe tehnologiju koja donosi i preko dva puta brže performanse. S druge strane, kada su u pita- nju tržišta data centara i serverskih memorija, potražnja kod nas još uvek nije na nivou na kom su razvi- jena evropska tržišta. Danas kada se priča o memo- riji često se spominje i zaštita po- dataka. Da li očekujete da će u budućnosti ta tema biti još aktu- elnija, naročito imajući u vidu nove zakonske regulative koje se primenjuju i u Srbiji? gije kao što su 8K video sadržaji i 5G mreža postanu deo naše sva- kodnevice? Sistemi za sigurnost tradiciona- lno svoju praktičnu isplativost poka- zuju, na žalost, tek onda kada je do problema već došlo, pa ih je i teško predstaviti ljudima kao nešto što im je potrebno sada, u trenutku kada do potencijalnog problema nije ni došlo. Doskoro su se i kompanije na sličan način odnosile prema bezbednosti po- slovnih podataka, međutim GDPR je iz korena promenio stvari u Evropskoj uniji. Bezbednost poslovnih podata- ka odnedavno je zakonska obaveza i u Srbiji, tako da i na našem tržištu rešenja koja nude enkripciju, bilo da se radi o prenosnim UBS fleš uređajima ili sistemskim SSD-ovima, sve više dobi- jaju na značaju. Kingston već par godi- na unazad nudi čitav portfolio memo- rijskih rešenja koja odgovaraju na najrazličitije zahteve korisnika. Svakako, 5G ekspanzija će biti velika stvar za mobilnu industriju. Memorija, odnosno u ovom slučaju njen prenos, ponovo je ključni činilac tehnološke ekspanzije, od koje se u narednim go- dinama očekuje još veći tempo nego što je to bio slučaj prethodnih go- dina. Memorija je vrlo usko vezana i za nadolazeću ekspanziju 8K video sadržaja, gde količine drastično ras- tu ako ih uporedimo sa situacijom ka- kva je danas. Samo jedan minut vi- deo sadržaja zabeleženog u 8K rezo- luciji može da premaši 200 GB, ako uzmemo u obzir i ostale moderne vi- deo tehnologije poput High Dynamic Range (HDR) i Wide Color Gamut (WCG), kao i video klipove zabeležene u 60 frejmova po sekundi. To je više desetina puta veća količina podataka u odnosu na standarde na koje smo navikli u proteklih par godina, pa sa- mim tim očekujemo da će ekspanzi- ja 8K video sadržaja značajno uticati na memorijske proizvode u vrlo bliskoj budućnosti. Io Očekivanja Da li očekujete veliki pomak i ekspanziju tržišta kada tehnolo- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193