Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 31

mogu naći Kingstonova memorij- ska rešenja? Kao kompanija koja ima veliko iskustvo u radu sa memorijskim proizvodima, a uzimajući u obzir da za memorijom u današnje vreme postoji potreba u uređajima koji se nalaze svuda oko nas, Kingston je danas prisutniji na tržištu više nego što to mnogi očekuju. Desktop i lap- top računari, pametni telefoni, pa- metni satovi – uređaji su koji svi- ma prvo padaju na pamet kada po- misle na memoriju. Međutim, pored očigledne ekspanzije potreba za memorijom u pomenutim segmenti- ma, današnje tržište naše proizvode potražuje i u robotskim usisivačima, uređajima za virtuelnu realnost, sistemima za zabavu u avionima, pa- metnim zvučnicima, uređajima za sigurnost doma, set top boxovima i drugim. Memorija više nije usko ve- zana za kompjutere i telefone, pa je i Kingston odgovorio na nove prilike koje su se pojavile na tržištu u po- slednjih nekoliko godina. U kojoj od industrija se vide najveće promene; gde trenutno najviše rastu zahtevi za memori- jom? Ako pogledamo svetsko tržište, potrebe za NAND fleš memorijom značajno rastu. Kada se uračunaju integrisane sistemske i zamen- ljive memorija poput fleš kartica, tržište je u 2015. godini pokrivalo 87.113 petabajta. Procene su da će se do 2022. ova količina memorije povećati čak za deset puta. Daleko IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193