Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 29

Tržište mobilnih telefona kontrakuje 2019. godine, ali se vraća na rast 2020. Procenjuje se da će isporuke mo- bilnih telefona dostići 1,8 milijardi je- dinica u 2019. godini, što je pad od 0,5% u odnosu na isti period pre- thodne godine. „Korisnici su dostigli prag za nove tehnologije i aplikaci- je, što znači da ako novi modeli ne pruže značajnu novu korisnost, efi- kasnost ili iskustva, korisnici nemaju potrebu da ih nadograđuju”, iznela je Roberta Cozza, direktorka istraživanja u Gartneru. Kao rezultat toga očekuje se da tokom 2019. kupovina vrhun- skih mobilnih telefona nastavi da po- kazuje pad na zrelim tržištima. Gartner prognozira da bi se tržište mobilnih uređaja moglo vratiti na rast 2020. godine, sa porastom isporuka od 1,2% iz 2019. I pored toga, vendori tre- ba da shvate da korisnici produžavaju životni vek svojih telefona, a Gartner očekuje da će se prosečan životni vek telefona povećati sa 2,6 na 2,8 godi- na do 2023. Savitljivi telefoni čine 5% vrhunskih telefona do 2023. Brojni vendori su nedavno pred- stavili savitljive telefone tokom Mo- bile World Congressa u Barseloni, uz mnoge za koje se predviđa da će biti lansirani krajem 2019. Iako Gartnerovi analitičari očekuju da će savitljivi telefoni potencijalno ponovo podstaći inovaciju na tržištu pametnih telefona, oprezni su u po- gledu njihovog kratkoročnog usvaja- nja zbog kompromisa. Gartner pro- cenjuje da će savitljivi telefoni do 2023. godine činiti 5% vrhunskih telefona, dostižući 30 miliona jedinica. „Očekujemo da će korisnici kori- stiti savitljivi telefon kao što to rade sa svojim regularnim pametnim tele- fonom, posežući za njim stotinama puta na dan, sporadično ga otvarajući i kucajući na njegovom plastičnom ekranu koji se može brzo izgrebati u zavisnosti od načina na koji se pre- klapa”, navela je direktorka Cozza. „Očekujemo da će u narednih pet go- dina savitljivi telefon ostati proizvod niše zbog nekoliko izazova u proi- zvodnji. Pored površine ekrana, i cena je barijera, iako očekujemo da će ona vremenom padati. Trenutno po ceni od 2.000 dolara, savitljivi telefoni pred- stavljaju previše kompromisa, čak i za mnoge rane usvojitelje tehnologije.” Kratkoročno, Gartnerovi analitiča- ri očekuju da proizvođači obez- bede više eksperimenata sa savi- tljivim telefonima, pošto im je cilj razumevanje optimalnih obrazaca upotrebljivosti i korisničkih preferen- cija. „Ključno razmišljanje za produkt menadžere je da postave upotreblji- vost u središte razvoja proizvoda, obezbeđujući da korisničko iskustvo bude kontinuirano i besprekorno na svim savitljivim ekranima”, navela je Roberta Cozza. Io Gartnerovi klijenti mogu da pročitaju više u "Forecast: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, Worldwide, 2017-2023, 1Q19 Update". IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193