Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 27

Predloženi pristup može da po- stigne ROC krive sa AUC preko 0,99 za predloženi model mašinskog učenja. testiranja. Ovi rezultati testiranja, koji su ko- ristili nedavne uzorke malvera iz re- alnog sveta, pokazuju obećavajuće Rezultati njihovih testova mašinskog učenja (crvena tačkasta linija) kada su poređeni sa heurističkom detekcijom uz pomoć Sophos Antivirusa (neispre- kidana plava linija) i 10 drugih dobro poznatih komercijalnih antivirusnih proizvoda (sive tačkaste linije) poka- zali su značajno poboljšanje u pogledu obima detekcije i tačnosti, što je posta- lo bolje tokom dvomesečnog perioda performanse: primena mašinskog učenja na problem donošenja za- ključaka o nepoznatom dokumentu značajno nadmašuje deset poznatih konkurentskih komercijalnih AV ske- nera, sa mnogo većim TPR-om (true positive rate). Po mišljenju Jason Zhanga, to je ve- lika pobeda mašinskog učenja u borbi protiv malvera. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193