Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 21

Ali sa prednostima neizbežno do- laze i izazovi, među kojima je i upravlja- nje pristupom resursima preduzeća koji su locirani izvan perimetra in- terne mreže organizacije. Tradicionalna rešenja mrežne bezbednosti dizajni- rana su da zaštite podatke i uređaje koji se nalaze u okviru korporativnog perimetra. Međutim, pošto zaposle- ni sve više zahtevaju fleksibilnost za rad sa bilo kog mesta i na različitim uređajima, uključujući mobilne ure- đaje, a vredni podaci više nisu loci- rani samo na jednom mestu, ideja o perimetru mrežne bezbednosti gubi smisao. Jedan od glavnih nedostata- ka ove paradigme je to što hakeri, ako uspeju da naruše perimetar, imaju slo- bodnu vladavinu unutar ograničene mreže organizacije. Perimetar koji nestaje traži novi pristup Da bi se pratili izazovi koji pro- izilaze iz sve mobilnije radne sna- ge i dinamičnih i disperzivnih cloud okruženja, stručnjaci za bezbed- nost moraju da preosmisle tradiciona- lnu bezbednost preduzeća. Check Po- int i preduzima značajan korak u tom IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193