Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 12

Dešavanja Check Point Security Tour Bolje sprečiti nego lečiti Na svom ovogodišnjem Cyber Security proputovanje kroz Adrijatik regiju Check Point se 14. maja zaustavio u Beogradu, gde je na jednodevnom dešavanju upriličenom u hotelu „Hilton“ brojnim predstavnicima srpskih kompanija i institucija prezentovao najnovija saznanja o današnjim bezbednosnim izazovima i ponudio rešenja i proizvode ove izraelske kompanije kao odgovore na njih. P olazeći od činjenice da sajber napadi svake godine posta- ju sve sofisticiraniji, te da su današnji napadi tek uvod u ono što nas čeka u budućnosti, predavači su naglasili potrebu da se predvidi nji- hov razvoj i bude napredniji od njih, a Check Pointova vodeća cyber security rešenja su tu upravo da pomognu ko- risnicima da se bore protiv ovih opa- snih, do sada neviđenih, napada. Nakon pozdravnog obraćanja Edina Rizvanbegovića, Sales Managera za Adrijatik regiju u kompaniji Check Point Software Technologies, key- note predavanje pod nazivom „Cyber Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 Security for 2020” održao je Džonatan Fišbajn (Jonathan Fischbein), rukovo- dilac Tehničkog marketinga i inovaci- ja u Check Pointu. On se osvrnuo na 25 godima uspešnog rada kompani- je, tokom kojih su stečeni korisnici u gotovo svim industrijama – od finan- sija i maloprodaje, preko transporta i