Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 44

direktorku Maks Plank institu- ta za Istoriju nauke u Berlinu, koja opisuje očekivanja naučnika izra- zito živim pojmovima: “Mi smo u stanju naelektrisanog uzbuđenja. Meni rastu zazubice.” I vođa pro- jekta Frédéric Kaplan, profesor digi- talnih humanističkih nauka na EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), poredi arhivsku zbirku sa „tamnom materijom” - doku- mentima koje gotovo niko pre nije proučavao.” Nove tehnologije daju prošlosti novi život Korišćenje big data i AI za rekon- strukciju istorije Venecije u virtue- lnom obliku, kako se veruje, ne samo da će proučavanje ove istorije učiniti daleko manje hermetičnom stvari, već ono takođe može preoblikovati naučničko razumevanje „demokra- tizovanjem priča i omogućavanjem istoričarima da rekonstruišu živote stotina hiljada običnih ljudi - zanatli- ja i trgovaca, izaslanika i uličnih pro- davaca.” Sajt vremenske mašine pra- ti taj razvoj kao „društvena mreža srednjeg veka”, sposobna da „vra- ti prošlost kao zajednički resurs za budućnost”. No, Open Culture sma- tra da bi ova komparacija u nekom pogledu mogla biti nesrećna, jer „društvene mreže, kao i većina isto- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 rijskih priča, postale su dominantne uz pomoć poznatih imena”. Nasuptrot tome, model Vremenske mašine – koji bi uskoro mogao dove- sti do virtuelnih mašina Amsterdama i Pariza kreiranih uz pomoć AI – obećava pogled koji je više na nivou ulica i koji, pored toga, može da uključi javnost na načine na koje zapečaćeni i zatvoreni artefakti ne mogu. „Mi istoričari smo kršteni prašinom arhiva”, kaže Lorraine Daston. „Budu- ćnost može biti drugačija.” Budućnost Venecije, u stvarnom životu, može biti neizvesna. No, za- hvaljujući venecijanskoj vremenskoj mašini, njena prošlost je spremna za novi život... Io