Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 43

preduzeli. Jer, kako podsećaju neki mediji, veći deo ogromne zbirke u Državnom arhivu „moderni istoričari nikada nisu pročitali”. Projekat bez presedana Da se ovaj poduhvat razlikuje od drugih digitalnih humanističkih pro- jekata, konstatuje i novinarka Alison Abbott u tekstu objavljenom u in- ternacionalnom naučnom časopisu „Nature”, i to, kaže, „zbog svog am- bicioznog obima i novih tehnologi- ja koje će koristiti: od najnovijih ske- nera koji bi čak mogli čitati neo- tvorene knjige do prilagodljivih al- goritama koji će pretvoriti rukom pisane dokumente u digitalni tekst koji se može pretraživati.” Osim potomaka, korist od ovog projekta mašinskog učenja, u ok- viru koga će biti analizirano hilja- du godina mapa i rukopisa iz zlat- nog doba plutajućeg grada, imaće istoričari, ekonomisti i epidemiolozi, „željni pristupa pisanim dokumen- tima koje su ostavile desetine hi- ljada običnih građana”. Ilustrujući to, Open Culture citira Lorraine Daston, IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192