Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 39

u slučaju retke upotrebe finansijskih proizvoda ljudi se neminovno okreću neformalnim pružaocima finansijskih usluga, kao što su npr. lokalni zaj- modavci. Korisnici ovih neformalnih finansijskih usluga su uglavnom ljudi sa nižim primanjima, koji pokušavaju da na ovaj način organizuju svoje fi- nansije. Međutim, oni nemaju lega- lnu zaštitu, suočavaju se sa velikim rizikom i mogu platiti više za znatno lošiji finansijski proizvod. Izveštaj pokazuje da „borba za fi- nansijsku uključenost nije kreiranje potpuno novih navika potrošača ili izgradnja potpuno novih tržišta. Ne radi se ni o obezbeđivanju pristupa finansijskim tokovima, već o tome da pružaoci finansijskih usluga znaju da rade dobar posao kako bi pobe- dili neformalni sektor.” Rodna nejednakost Još jedna bitna stavka koju mora- mo uzeti u obzir jeste veliki rodni jaz koji može postati još veći uko- liko mobilne i digitalne tehnologi- je postanu dominantan kanal za pružanje finansijskih usluga. U zemljama u razvoju, na primer, 8% više muškaraca u odnosu na žene poseduje račun u banci. U mnogim zemljama je ovaj jaz dvocifren, kao na primer u Maroku i Peruu, a dostiže čak 30% u pojedinim zemlja- ma, kao što su Pakistan i Bangladeš. Žene znatno manje plaćaju ili prima- ju novac putem digitalnih plaćanja, a više koriste neformalne finansijske proizvode, i takođe teže dolaze do sredstava u hitnim slučajevima. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192