Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 31

ikakvog problema prima poslati fajl. Jedan od najpoznatijih besplat- nih hosting servisa Dropbox je dobar primer mogućnosti curenja infor- macija, s obzirom na to da u današnje vreme veliki broj korisnika preko ovog servisa uploaduje fotografije, vid- eo zapise i čuva dokumente. Zbog je- dnostavnosti korišćenja, ovaj servis se često upotrebljava u svrhu transfera velikih fajlova. Zanimljiva činjenica, koja se upra- vo odnosi za Dropbox, je ta da su u prošlosti u nekoliko navrata pokretane tužbe vezane za nestajanje podataka, primanje spam poruka sa nepoznatih adresa i sl. Naime, jedna kompanija je pokrenula tužbu iz razloga što su bitni podaci jednostavno nestali iz foldera jednog od zaposlenih. Ovaj propust Dropbox je opravdao time da je došlo do curenja podataka krađom istih od strane hakera. Problem je veoma oz- biljno shvaćen i nakon toga su napra- vljene brojne modifikacije. Dropbox sada omogućava svojim korisnicima da imaju uvid u listu korisnika koji su trenutno prijavljeni na njihov nalog. Takođe, implementirana je tzv. two- factor autentifikacija, koja omogućava sigurnost sličnu bank locker funkci- ji. Na taj način se postiže da dok god vlasnik ne autorizuje nekog drugog za čitanje informacija, pristup podacima će biti nemoguć. Takođe, kao primer curenja infor- macija možemo navesti aferu koja je potresla svet. Naravno, radi se o svi- ma poznatoj aferi „WikiLeaks“ iz 2010. godine, koja se odnosi na obeloda- njivanje do tada stogo čuvanih infor- macija o prisluškivanju brojnih lidera najrazvijenih država sveta, monito- ringu nad velikim brojem država, ambasada i drugih interesantnih in- stitucija od strane tajnih službi SAD-a, objavljivanje tajnih dokumenata i do- kumenata u kojima se nalaze plano- vi za dalje delovanje. Informacije su ugledale „svetlost dana“ uz pomoć Edvarda Snoudena, bivšeg zaposlenog američke Agencije za nacionalnu bez- bednost (NSA). Afera koja je u prethodnom perio- du uzburkala svetsku javnost predsta- vlja, takođe, jedno od najvećih cure- nja informacija ikada, a poznata je kao „Panama Papers“. Naime, početkom aprila 2016. godine svetlost dana su ugledali dokumenti koji pokazuju na koji način su svetski lideri i milioneri bili u mogućnosti da „peru“ novac i iz- begavaju plaćanje poreza. Informacije su procurele preko panamske advo- katske kancelarija Mossack Fonseca do nemačkog lista „Sueddeutsche Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192